;
25.11.2012 13.00
Lehdistötiedotteet

EstLink 2 merikaapelin lasku edennyt Suomen rannikolle

Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden EstLink 2:n merikaapelinlasku on edennyt aikataulussa. Tänään vedetään merikaapeli maihin Porvoon Nikuvikenissä. Uusi merikaapeliyhteys on suunniteltu otettavaksi kaupalliseen käyttöön vuoden 2014 alkupuolella. Se on tärkeä osa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämistä. ​
EstLink 2 tasasähköyhteys Suomen ja Viron välille on siirtokapasiteetiltaan 650 megawattia kasvattaen maiden välistä siirtokapasiteettiä 1000 megawattiin. Yhteyden kokonaispituus on noin 170 kilometriä, josta noin 14 kilometriä on avojohtoa Suomessa, noin 145 kilometriä Suomenlahden pohjaan upotettavaa merikaapelia ja noin 12 kilometriä maakaapelia Virossa.
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 320 miljoonaa euroa, joka jaetaan maiden kantaverkkoyhtiöiden Fingridin ja Eleringin kesken. EstLink 2 -yhteys saa investointitukea EU:lta 100 miljoonaa euroa osana EU:n laajaa elvytyspakettia.
 
Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon avojohdon kautta Anttilan sähköasemalla. Virossa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Püssin sähköasemalla Itä-Virossa.
 
Merikaapeli lasketaan mereen kahtena noin 75 kilometrin pituisena toimituseränä. Painoa yhdellä toimituserällä on noin 5800 tonnia. Kaapelilaivan C/S Nexans Skagerrakin kantavuus on 7000 tonnia.
 
Ensimmäisen erän lasku Viron rannikolta suoritettiin lokakuussa ja Suomessa Porvoon edustalta kaapelinlaskutyöt aloitettiin tänään. Kaapelierän lasku kestää noin kaksi viikkoa, mutta se on riippuvainen sääolosuhteista. Kaapelin laskun jälkeen kaapeli upotetaan ja suojataan meren pohjaan vesipuhallusmenetelmällä. Merikaapelin lopullinen jatkaminen, testaaminen ja tekninen käyttöönotto tehdään vuonna 2013.
 
- EstLink2 -yhteys on tärkeä askel Itämeren alueen sähköverkon kehittämisessä. Se parantaa suomalaisten ja virolaisten kotitalouksien ja teollisuuden sähkön saannin varmuutta. EstLink 2 tehostaa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden toimintaa ja integroi Baltian maat läheisemmin pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, totesi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kaapelinlaskutilaisuudessa.

Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 ja
Fingrid/ projektipäällikkö, Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219Tästä julkaisusta vastaa yksinomaan sen laatija. Euroopan unioni ei vastaa sen sisältämien tietojen käytöstä.