;
21.9.2012 16.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

ENTSO-E:n T&K-tiekartan julkinen kuuleminen alkanut

ENTSO-E:n T&K-tiekarttaluonnos vuosille 2013-2022 on julkisesti kuultavana neljän viikon ajan 17.9.-15.10.2012.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) tiekartta linjaa keinot, joilla voidaan saavuttaa Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteet. Tavoitteet perustuvat Euroopan Unionin "20-20-20" -tavoitteisiin ja Euroopan komission Tiekartta 2050:een.T&K-tiekartta toimii perustana tuleville sähkönsiirron valtaväylille, älyverkoille ja matalahiilisen sähköjärjestelmän luomiselle.
 
Sidosryhmät kutsutaan kommentoimaan kantaverkkoyhtiöiden (TSO) strategisia T&K-toimia. T&K-tiekartta vaikuttaa paitsi kantaverkkoyhtiöihin myös koko yhteiskuntaan. Sidosryhmät eivät rajoitu vain valmistajiin, uusiutuvan energian ja sähköntuotannon sektoreihin ja jakeluverkkoyhtiöihin vaan käsittävät myös valvontaviranomaiset, tutkimuslaitokset ja muut kiinnostuneet osapuolet. Tiiviillä yhteistyöllä ja jaetulla T&K-panostuksella kantaverkkoyhtiöt, muut yhteistyökumppanit sekä keskeiset sidosryhmät kykenevät saavuttamaan tärkeimmät tavoitteet maksimaalisin tuloksin.
 
Kaikki kommentit ENTSO-E:n tiekarttaluonnokseen on lähetettävä ENTSO-E:n internetpohjaisen palautejärjestelmän kautta 15.10.2012 mennessä.
 
Lisätietoja kommentointimenettelystä löytyy täältä. Kaikki kommentit julkaistaan julkisen kuulemisjakson päätyttyä. ENTSO-E läpikäy kaikki kommentit ja arvioi miten ENTSO-E:n T&K-tiekarttaa voisi parantaa.
 
ENTSO-E:n T&K-tiekartta julkaistaan joulukuussa 2012.