;
3.4.2012 11.00
Lehdistötiedotteet, Kansainväliset uutiset

Baltian maiden kantaverkkoyhtiöistä Nord Pool Spotin osakkeenomistajia

Viron kantaverkkoyhtiö Elering, Latvian kantaverkkoyhtiö Augstsprieguma Tīkls ja Liettuan kantaverkkoyhtiö Litgrid ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, joka koskee Euroopan suurimman sähköpörssin Nord Pool Spotin osakkeiden ostamista. Osakekauppa on merkittävä edistysaskel Itämeren alueen maiden energiamarkkinoiden yhteen liittämistä koskevan suunnitelman (Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) toteuttamisessa.
Nord Pool Spotin nykyiset omistajat Energinet.dk, Fingrid, Statnett ja Svenska Kraftnät katsovat, että omistuksen laajeneminen Baltian maiden kantaverkkoyhtiöihin on tärkeä ja luonnollinen kehitysvaihe Baltian maiden ja Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden integroinnissa.
 
Baltian maiden kantaverkkoyhtiöille Nord Pool Spotin omistus on strateginen investointi. Se mahdollistaa osallistumisen kunkin Baltian maan markkinaetuja koskevaan päätöksentekoon. Omistuksen kautta Baltian kantaverkkoyhtiöt voivat myös ottaa osaa Itämeren alueen ja koko Euroopan sähkömarkkinoiden kehittämiseen Nord Pool Spotin kautta.
 
Baltian maiden energiamarkkinoiden yhteen liittämistä koskevan suunnitelman keskeisimpiä tavoitteita on toimivien yhteisten sähkömarkkinoiden aikaansaaminen Baltian alueelle. Viro on jo Nord Pool Spotin tarjousalue, ja siellä käydään kauppaa vuorokausimarkkinoilla (Elspot) sekä päivän sisäisillä markkinoilla (Elbas).  Liettuassa hyväksyttiin tammikuussa uusi sähkölaki, joten Nord Pool Spotin Liettuan tarjousalueen perustamiselle on olemassa tarvittava lainsäädännöllinen perusta. Liettuassa on myös solmittu Litgridin ja Nord Pool Spotin välillä sopimus sähköpörssin toiminnasta. Liettuan tarjousalueen on määrä avautua kaupankäynnille 18.6.2012. Latviassa AST:n sertifiointi itsenäiseksi järjestelmäoperaattoriksi on vielä kesken. Sertifioinnin odotetaan valmistuvan tänä vuonna, ja Nord Pool Spotin kanssa on aloitettu projekti Latvian tarjousalueen käynnistämiseksi.
 
Lisätietoja:
Fingrid/ varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen, puh. 040 560 5274 tai
kehityspäällikkö Juha Hiekkala, puh. 040 553 9898