;
17.10.2011 15.00
Muut

Tutkimus varmisti ukkosjohtimettoman, läpimenevällä maajohtimella varustetun 110 kV voimajohdon turvallisuuden

Aalto yliopiston ja Energiateollisuus ry:n yhteistutkimuksessa selvitettiin, täyttääkö ukkosjohtimeton läpimenevällä maajohtimella varustettu voimajohtorakenne standardien mukaiset vaatimukset vaarajännitteiden osalta sekä tutkittiin mittaustulosten vastaavuutta teorian kanssa. Johtopäätöksenä voitiin todeta kyseisen rakenteen soveltuvan käytettäväksi ja turvalliseksi sähköverkoissa, joissa maasulkuvirta on pieni kuten sammutuskuristimella maadoitetuissa 110 kV sähköverkoissa.
Tutkimuskohteena käytettiin Tornionlaakson Sähkö Oy:n Kolarin ja Pellon välille vuonna 2009 rakennuttamaa 70 km pitkää ukkosjohtimetonta 110 kV johtoa. Johto päätettiin rakentaa ukkosjohtimettomana, koska ukkosjohtimiin kertyvät jääkuormat aiheuttavat talvisin pysyviä ja toistuvia sekä vaikeasti paikannettavia vikoja ja alueen ukkostiheys on pieni.
 
Kyseisessä johdossa on ukkosjohtimien tilalla johtoreitillä oleva yhtenäinen maahan upotettu kuparijohdin, joka on kytketty jokaisen pylvään maadoitukseen. Tämän johtimen tarkoitus on kuljettaa osaa maasulkuvirrasta ja näin vähentää maasulun aikaisia vaarajännitteitä ja pylvään potentiaalin nousua. Normaalikäytössä kyseinen johto on kytketty sammutettuun verkkoon, mutta johtoa voidaan käyttää pienen maasulkuvirran takia myös osana kantaverkkoon liittyvää sähköverkkoa.
 
Tutkimuksessa mitattiin ukkosjohtimettomalta johdolta vaarajännitteitä, maajohtimessa kulkevaa virtaa ja maapotentiaalin nousua. Normaalisti 110 kV voimajohdot on varustettu ukkosjohtimilla, jotka suojaavat vaihejohtimia salamaniskuilta ja pienentävät maassa kulkevia virtoja maasulun aikana.
 
Tulokset osoittivat ukkosjohtimettoman läpimenevällä maajohtimella varustetun johdon turvallisuuden. Samalla selvitettiin johtorakenteen soveltuvuutta laajempaan käyttöön. Jakeluverkkoyhtiöt voivat hyödyntää työn selvityksen ja mittauksen tuloksia johtojen suunnittelussa sekä maadoitusten mittauksissa ja vaarajänniteselvityksissä.
 
 
Lisätietoja: Janne Seppänen, janne.seppanen aalto.fi , tel. +358 50 547 5886