;
15.7.2011 12.00
Lehdistötiedotteet

Suomen ja Ruotsin välille uusi sähkönsiirtoyhteys tämän vuoden lopulla: Merikaapelin lasku alkoi Rihtniemessä

Suomen ja Ruotsin välillä otetaan käyttöön uusi sähkönsiirtoyhteys Fenno-Skan 2 tämän vuoden lopulla. Parhaillaan on käynnissä tämän siirtoyhteyden merikaapelin lasku Rihtniemen edustalla. Uusi tasasähköön perustuva siirtoyhteys on tärkeä vahvistus pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuudelle ja sähköverkon käyttövarmuudelle.
Fenno-Skan 2 on 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteyshanke Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteyden kokonaispituus on valmistuessaan 300 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on 200 kilometriä. Yhteensä 315 miljoonan euron hankkeen toteuttavat tiiviissä yhteistyössä maiden kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. 
 
Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuolelle rakennettu Finnbölen sähköasema.
 
Merikaapeli lasketaan kahtena noin 100 kilometrin pituisena toimituseränä, joista toinen erä Ruotsin rannikolta on jo laskettu mereen. Suomessa Raumalta Rihtniemen edustalta kaapelinlaskutyöt aloitettiin tänään. Painoa tällä toisella toimituserällä on 5 800 tonnia eli yli kahtasataa Helsingin raitiovaunua vastaava massa. Kaapelilaivan C/S Nexans Skagerrakin kantavuus on 7000 tonnia.
 
- Suomessa asennustyöt ovat hieman helpommat kuin Ruotsissa, sillä kaapelin maaosuus on vain kolmisensataa metriä. Suomen puolella merikaapeli upotetaan meren pohjaan noin metrin syvyiseen uraan. Tällä suojataan kaapelia mekaanisilta vaurioilta ja minimoidaan ammattikalastukselle aiheutuvat haitat, kertoi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Raumalla.
 
Kaapelierän lasku Suomen rannikolta kestää noin viikon. Kaapeli liitetään yhteen Ruotsin puolelta lasketun kaapelin kanssa yhteyden puolivälissä.
 
Yhteys tehostaa markkinoiden toimintaa
ja lisää käyttövarmuutta
 
Fenno-Skan 2 on vastaus sähkömarkkinoiden ja käyttövarmuuden tarpeisiin. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat yhteistyössä määrittäneet keskeiset sähkönsiirron pullonkaulat, jotka tulisi poistaa markkinoiden edistämiseksi ja käyttövarmuuden parantamiseksi. Fenno-Skan 2 on näistä yksi tärkeimmistä. Yhteys lisää Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtomahdollisuutta 40 prosenttia ja liittää maiden sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa.
 
- Investointi vähentää sähkömarkkinoiden jakautumisesta johtuvia maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja ja pienentää pohjoismaisten sähkönsiirtoverkkojen häviöitä. Yhteydellä parannetaan myös voimajärjestelmän käyttövarmuutta. Esimerkiksi viime talvena meillä oli merikaapeleissa teknisiä vikoja kylmimmän pakkasjakson aikana, Ruusunen kertoi.

Fenno-Skan 2 lyhyesti
• teho 800 megawattia, jännite 500 kilovolttia
• linkin pituus 299 km, josta avojohtoa 103 km ja merikaapelia 196 km
• konverttiasemat Raumalla Suomessa ja Finnbölessä Ruotsissa
• käyttöönotto vuoden 2011 lopulla
• Fingridin ja Svenska Kraftnätin yhteistyöprojekti
• merikaapelin valmistaja Nexans Norway AS
• suuntaaja-asemat ABB AB
• hankkeen kustannukset yhteensä 315 milj. euroa

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
projektipäällikkö Timo Kiiveri, puh.040 543 3039

Kuvatiedustelut: Eija Eskelinen, puh. 030 395 5252
 Fenno-Skan kartta                                  Kaapelin laskua Dannebossa