;
14.4.2011 00.00
Ajankohtaista

Siirtorajoitusten hallinnan puiteohjeluonnos julkisessa kuulemisessa

Energiamarkkinaviranomaisten yhteistyövirasto ACER valmistelee puiteohjetta siirtokapasiteetin jakamisesta ja siirtorajoitusten hallinnasta. ​
Kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E yhdessä muiden eurooppalaisten sidosryhmien kanssa on osallistunut ohjeiston valmisteluun aiemman energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöelimen ERGEG:in vetämän neuvoa-antavan työryhmän kautta.

Puiteohjeella tarkennetaan siirtorajoitusten hallinnan menettelyjä sekä siirtokapasiteetin laskentaan ja jakamiseen liittyviä periaatteita. Tavoitteena on olemassa olevan siirtokapasiteetin tehokkaampi käyttö ja markkinaintegraation varmistaminen yhtenäisten siirtorajoitusten hallinnan menettelyjen avulla.
ACER on nyt asettanut suuntaviivojen luonnoksen julkiseen kuulemiseen.

Suuntaviivojen luonnosta voi kommentoida 10.6.2011 mennessä ACER:in sivuston ohjeiden mukaisesti. Puiteohjeluonnoksen pohjana on ollut ERGEG:in vuonna 2010 julkisessa kuulemisessa ollut ja helmikuussa 2011 hyväksymä puiteohje.

Puiteohje on aikanaan pohjana, kun ENTSO-E valmistelee siirtokapasiteetin jakamisen ja siirtorajoitusten hallinnan verkkosääntöjä, josta tulee komitologiakäsittelyn kautta jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. 
Lisätietoja ja luonnos löytyvät ACER:in sivuilta

Lisätietoja: Ritva Hirvonen, puh. 030 395 4182