;

Sähköntuonti on kasvanut lähes 13 prosenttia vuoden alusta

Sähkön nettotuonti (tuonti vähennettynä viennillä) on lisääntynyt vuoden alusta 12,8 prosenttia. Lisäys on tullut käytännössä viimeisen neljännesvuoden eli huhti –kesäkuun aikana, jolloin nettotuonti kasvoi 28 prosenttia. Pelkästään kesäkuussa sähkön nettotuonti oli 1234 gigawattituntia, mikä on 27 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, ilmenee Energiateollisuus ry:n (ET) julkistamista toisen vuosineljänneksen sähkönkäyttöluvuista.

ET:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajan Eeva Kallin mukaan kasvuluvut ovat suuria, mutta niistä ei ole syytä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Lähes yhtä suuria sähköntuontiin liittyviä kasvulukuja löytyy esimerkiksi parin vuoden takaa. Niin nyt kuin aiemminkin suurin selittävä tekijä sähkön nettotuonnin kasvulle on ollut vesitilanteen parantuminen Ruotsissa ja Norjassa, jolloin hiililauhdesähkön vienti on kääntynyt vesisähkön tuonniksi.

– Sähköntuonnin kasvutrendi muistuttaa kuitenkin jälleen kerran siitä, että olemme kovin riippuvaisia sähkön tuonnista. Vuoden alusta olemme kattaneet nettotuonnilla 11 prosenttia sähkönhankinnastamme. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla tuonti ja vienti ovat luonteva osa markkinoita, mutta sen ohella suurimman ja tasaisimman osan tuonnista katamme hankkimalla Venäjältä sähköä.

– Venäjän tuonti on sinänsä ollut luotettavaa, mutta pitemmällä tähtäimellä on järkevää vähentää sen osuutta ja kasvattaa sähköntuotantomme omavaraisuutta. Tässä mielessä on hyvä panna merkille, että myös Kataisen hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi omavaraisuuden parantaminen. Energiateollisuus on valmis näihin talkoisiin, Eeva Kalli sanoo.

Lisätietoja: Energiateollisuus