;
29.12.2011 16.00
Ajankohtaista

Sähkön siirtosopimukset Venäjältä Suomeen ajalle 1.1–31.12.2012

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt sopimukset kahden sähköntuojan kanssa sähkönsiirrosta Venäjältä Suomeen ajalle 1.1–31.12.2012. Yhteyksien kaupallinen kapasiteetti on yhteensä 1300 megawattia (MW).
Fingrid Oyj:n Venäjän yhteyksillä sähköä tuovat vuonna 2012 seuraavat yhtiöt:
 
                                                                                           Teho MW
RAO Nordic Oy (Suomi)                                                 980
Inter Green Renewables and Trading AB (Ruotsi)  320
Yhteensä                                                                          1300
 
 
Venäjän kantaverkkoyhtiön, Federal Grid Company (JSC "FGC UES") antaman selvityksen mukaisesti venäläinen sähkönmyyjä INTER RAO UES on sopinut sähköntoimituksesta Venäjältä Suomeen edellä mainittujen yhtiöiden kanssa. Fingridin siirtosopimukset sähköntuojien kanssa on tehty joulukuun 2012 loppuun.
 
Sähkön myynnissä Venäjältä Suomeen on tarjolla 15.8.2011 aloitettu uusi kauppatapa, ns. suora pörssikauppa (100 MW) bilateraalikaupan rinnalla. Suoraa pörssikauppaa käyvä toimija ostaa sähkön Venäjän sähköpörssistä ja myy sen suoraan pohjoismaiseen Nord Pool Spot -pörssiin. Mikäli tarjotusta sähköstä kaikki ei mene kaupaksi spot-markkinoilla, toimijalla on mahdollisuus käydä kauppaa myös jälkimarkkinoilla eli Nord Pool Spotin tai Venäjän päivänsisäisillä markkinoilla.
 
Venäjän yhteyksien siirtopalvelun englanninkielinen kuvaus voimassa olevine siirtotariffeineen on esitetty Fingridin internet-sivuilla.
 
Lisätietoja:
Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, puh. 030 395 4251
Johtava asiantuntija Risto Lindroos, puh. 030 395 5139