;
12.10.2011 10.00
Lehdistötiedotteet

Poikkeuksellinen tilanne sähkönjakelussa Mikkelin pohjoispuolella

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj rakentaa parhaillaan uutta korkeajännitteistä voimajohtoa vanhan olemassa olevan voimajohdon paikalle Mikkelin ja Joroisten välillä. Rakennustöiden vuoksi Järvi-Suomen Energian Haukivuoren sähköasemalle ei tule sähköä kantaverkosta. Seuraavat kaksi viikkoa sähkönjakelu hoidetaan varayhteyksien sekä varavoiman avulla.
Tilanne on poikkeuksellinen ja häiriöherkkä. Yksittäinen vika paikallisessa sähkön jakeluverkossa voi pimentää alueita Mikkelin pohjoispuolella ja vian paikallistaminen voi olla vaikeaa. Mikäli sää kylmenee ja tehot eivät riitä, saattaa tilanne vaatia myös sähkön käytön rajoittamista Haukivuoren taajamassa.
 
Järvi-Suomen Energia pyytää Haukivuoren alueen asiakkaita varautumaan mahdollisiin sähkönjakeluhäiriöihin. Yhtiö on varautunut tilanteeseen lisäämällä varallaolohenkilökuntaa.
 
Mikkelin ja Joroisten välinen voimajohtohanke on osa yli 150 kilometrin pituista Yllikkälä - Huutokoski voimajohtourakkaa, jolla vahvistetaan kantaverkkoa uutta sähköntuotantoa varten ja vastataan Suomen energia- ja ilmastostrategian haasteisiin.
Tuleva sähkönsiirtoyhteys palvelee sekä paikallisia että koko Suomen tarpeita.
 
Voimajohdolla varmistetaan ensinnäkin Itä-Suomen sähkönsiirtoa. Toiseksi valmistuva voimajohto mahdollistaa omalta osaltaan sen, että Suomen kantaverkkoon voidaan liittää 2500 megawattia lisää tuulivoimaa ja myös liittää uudet ydinvoimayksiköt sähköverkkoon vuoteen 2020 mennessä.
 
Yllikkälä - Huutokoski voimajohdon rakentaminen on erityisen haasteellista, koska se rakennetaan nykyisten voimajohtojen yhteyteen joko niiden rinnalle tai osalla reittiä nykyisen 110 kV voimajohdon paikalle yhteispylväsrakenteena. Tällä ratkaisulla säästetään maankäyttöä, mutta samalla se aiheuttaa väistämättä rakentamisen aikana vaikeita sähkön keskeytystilanteita.
 
 
Lisätietoja:
Fingrid, projektipäällikkö Antti Linna, puh. 040 522 7124
Järvi-Suomen Energia, käyttöpäällikkö Arto Nieminen, puh. 050 2692