;
8.12.2011 12.30
Lehdistötiedotteet, Projektit

Pohjanmaan sähköverkkoa vahvistetaan

Fingrid on saanut valmiiksi Pohjanmaalla Seinäjoen ja Tuovilan sähköasemien välisen sähkönsiirtoyhteyden sekä Uusnivalan sähköaseman. Pohjanmaalla luovutaan 220 kilovoltin jännitteen käytöstä ja siirrytään vähitellen 400 kilovoltin verkkoon. Pohjanmaan verkon vuosina 2011 - 2016 vaiheittain valmistuvat vahvistukset parantavat sähkön saannin varmuutta alueellisesti, mutta samalla niillä turvataan sähkönsiirtoa pohjois-eteläsuunnassa koko Suomen voimajärjestelmässä.
Pohjanmaan sähköverkkoa vahvistetaan lisääntyneen sähkönkysynnän vuoksi ja uuden sähkötuotannon liittämiseksi kantaverkkoon. Pohjanmaalle ja länsirannikolle on suunnitteilla huomattava määrä uutta sähköntuotantoa: suunnitteilla on kaksi uutta ydinvoimalaa sekä paljon tuulivoimalaitoksia. Samalla korvataan käyttöikänsä päähän tuleva 220 kilovoltin jännitteinen alueen sähkön siirtoverkko.
 
Valmistunut Seinäjoen ja Tuovilan sähköasemien välinen 400 kilovoltin siirtoyhteys on ensimmäisen askel Pohjanmaan verkon vahvistamiseksi. Maankäytön säästämiseksi voimajohto toteutettiin niin sanottuna yhteispylväsrakenteena. Aikaisemmin välillä kulki vain yksi 110 kilovoltin voimajohto. Nyt sen paikalle on rakennettu voimajohto, jossa samoissa pylväissä kulkee sekä 110 että 400 kilovoltin siirtoyhteys. Voimajohdon urakoitsijana toimi saksalainen SAG GmbH. Urakoitsijana Tuovilan sähköaseman uusimisessa toimi Infratek Finland Oy ja Seinäjoen sähköaseman laajennuksessa ABB Oy.
 
Fingrid on saanut päätökseen tänä syksynä toisenkin Pohjanmaan hankekokonaisuuden eli Uusnivalan sähköaseman laajentamisen. Sähköasemaprojektin urakoitsijana toimi Infratek Finland Oy ja siihen liittyvät 110 kilovoltin voimajohtojärjestelyt teki Eltel Networks Oy.
 
Näiden projektien päättymistä juhlistettiin tänään Vaasassa.
- Vaikka meillä on nyt syytä juhlistaa onnistuneesti maaliin vietyjä projekteja, jatkotyötä Pohjanmaalla riittää. Olemme seuraavassa vaiheessa rakentamassa uutta siirtoyhteyttä Vaasasta Poriin. Sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2014. Kolmannessa vaiheessa vahvistamme siirtoyhteyksiä Vaasasta Ouluun. Nämä saataneen valmiiksi ennen vuotta 2017, kertoi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen tänään Vaasassa.
 
Pohjanmaan verkon vahvistaminen on erittäin tärkeätä koko Suomen sähköjärjestelmän kannalta.
 
- Sähkönsiirtoa vahvistetaan pohjois-etelä-suunnassa, jotta Suomi voitaisiin pitää sähkömarkkinoilla yhtenä ja samana hinta-alueena, painotti Ruusunen.
 
Osa mittavaa investointiohjelmaa
 
Pohjanmaan verkon vahvistaminen on merkittävä osa Fingridin kymmenvuotista 1,7 miljardin investointiohjelmaa. Maansisäisten siirtoyhteyksien lisäksi Fingrid on investoimassa uusiin maiden välisiin merikaapelisiirtoyhteyksiin ja varavoimalaitoksiin.
Investointeja tarvitaan luotettavan sähkösiirron varmistamiseksi, sähkömarkkinoiden toiminnan edistämiseksi ja uuden tuotannon liittämiseksi kantaverkkoon. Ohjelmassa on muun muassa varauduttu liittämään 2500 megawattia tuulivoimaa ja kaksi uutta ydinvoimalaitosta kantaverkkoon kuluvan vuosikymmenen aikana. Myös ikääntyvän verkon uusiminen sekä kulutuksen ja tuotannon alueelliset muutokset Suomessa vaativat vahvistuksia.
 
Kaiken kaikkiaan yhtiö varautuu rakentamaan lähes 3000 kilometriä voimajohtoja ja 30 sähköasemaa. Voimajohtojen suunnittelussa korostuvat maanomistajien ja maankäytön tarpeet: noin 90 prosenttia voimajohtohankkeista sijoittuu nykyisten johtojen rinnalle tai niiden paikalle.
 
- Pyrimme rakentamaan uudet siirtoyhteydet vanhoille johtokaduille tai niiden rinnalle. Tämä periaate asettaa käyttötoiminnallamme isot haasteet. Sähkön keskeytystilanteet vaativat huolellista suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä paikallisen jakeluverkon kanssa. Seinäjoki - Tuovila-hankkeessa keskeytyssuunnittelu oli erittäin vaativaa, ja teimmekin tiivistä yhteistyötä EPV Alueverkko Oy:n ja Vaasan Sähköverkko Oy:n kanssa. Kaikki sujui suunnitellusti eikä kuluttajille koitunut keskeytyksistä haittaa, Ruusunen kertoi.
 
 

Liite. Kuva valmistuneesta Tuovilan sähköasemasta.
 
Fingrid on saanut valmiiksi ensimmäisen vaiheen Pohjanmaan verkon vahvistuksista. Seinäjoki-Tuovilan voimajohtohankkeen ja Uusnivalan sähköaseman valmistumista juhlistettiin tänään Vaasassa. Juhlavieraat vierailivat tutustumassa Tuovilan sähköasemaan. Kuvaaja Sami Mäki.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, p. 040 502 7333