;
24.10.2011 15.30
Ajankohtaista

Kesällä normaalia enemmän häiriöitä kantaverkossa

Kantaverkon kannalta kulunut kesä oli varsin tapahtumarikas. Lämmintä säätä seurasi runsas salamointi. Suomessa on rekisteröity tänä vuonna jo reilut 180.000 maasalamaa, mikä on huomattavasti enemmän kuin pitkän ajan vuosikeskiarvo138.000 kpl. Normaalisti vuodessa on yksi päivä, jolloin maasalamia on yli 10.000 kpl vuorokaudessa, tänä vuonna tällaisia päiviä on ollut seitsemän.
Runsas salamointi näkyy myös kantaverkon häiriötilastoissa. Kantaverkossa on ollut yli 300 häiriöitä syyskuun loppuun mennessä. Määrä on viidenneksen enemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin vuodessa, vaikka vuotta on vielä yksi neljännes jäljellä. Tosin suurin osa kantaverkon häiriöistä ei ole aiheuttanut haittaa sähkönkäyttäjille. Häiriöaika kantaverkkoasiakkaiden liittymispistettä kohden on ollut keskimääräistä hiukan suurempi. Tämä johtuu siitä, että salamaniskun aiheuttama häiriö menee tavallisesti ohi automaattisen suojauksen avulla, minkä vuoksi asiakkaiden kokema sähkökatkos on hyvin lyhyt.
 
Toisinaan tapahtuu ns. pysyviä vikoja, joita automaattinen suojaus ei poista. Tällaisia vikoja voi tapahtua esimerkiksi pylvään sortuessa. Tänä kesänä pysyviä vikojen määriä on ollut normaalitasolla: niitä on ollut vain muutama. Näistä kaksi on aiheutunut pylväiden vaurioitumisista. Ensimmäinen tapaus oli asiakkaan 110 kV johdolla, aiheuttaen häiriön myös kantaverkkoon. Toisessa tapahtumassa räjäytystyöt uuden johdon rakennustyömaalla vaurioittivat lähistöllä kulkevia kantaverkon 400 kV ja 110 kV pylväitä. Kummassakin tapauksessa vika-ajat ovat jääneet sangen lyhyiksi ja käyttö on saatu palautettua niin, ettei asiakkaille ole koitunut merkittävää haittaa.
 
Ulkomaanyhteyksillä Ruotsin, Viron ja Venäjän suuntaan on ollut jokunen häiriö kesän 2011 aikana. Nämä ovat näkyneet suurina sähkönsiirron muutoksina, mutta niistä ei ole ollut välitöntä haittaa kantaverkon käyttövarmuudelle. Mainittavin lienee Venäjän yhteydellä tapahtunut häiriö, joka näkyi hetkellisesti suurena tehonmuutoksena sähkönsiirrossa ja vaikuttaen lyhyen aikaa myös pohjoismaisen yhteiskäyttöjärjestelmän taajuuteen sekä paikallisesti 400 kV jännitteeseen. Käyttövarmuus saatiin pidettyä yllä automaattisella suojauksella.
 
Ruotsin ja Viron yhteyksillä tapahtuneet häiriöt aiheutuivat tasavirtalinkkien vioista. Ruotsiin yhdistävällä Fenno-Skan yhteydellä oli kaksi häiriötä, joiden yhteydessä sähkönsiirtoa Suomessa hallittiin muilla tuotantomuodoilla tehtävillä säätötoimenpiteillä. Käyttövarmuus saatiin näillä toimilla hallitusti ylläpidettyä. Viron suunnan Estlinkillä tapahtui voimakasta tehoheilahtelua, joka saatiin hallintaan linkille tehtävillä säätötoimilla. Tehoheilahtelun yhteydessä sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei ollut uhattuna.
 
 
Lisätietoja:
vanhempi asiantuntija Kimmo Kuusinen, puh. 030 395 4227