;
2.2.2011 00.00
Ajankohtaista

Kantaverkon energiamittareiden uusinta

Fingrid on allekirjoittanut hankintasopimuksen uusista energiamittareista TK Elektro Oy:n ja Hugo Tillquist AB:n kanssa. Energiamittareiden valmistaja on saksalainen EMH metering GmbH&Co. KG.
Fingridin etäluettavissa sähköenergiamittareissa on energiamittausominaisuuksien lisäksi myös sähkönlaadun mittausominaisuuksia. Sähkön laatuominaisuuksia hyödynnetään kantaverkkoasiakkaiden rajapistemittauksissa, joihin hankitaan 600 kpl mittaria. Fingridin sisäisiin häviötasemittauksiin hankitaan 220 energiamittaria ilman sähkönlaadun mittausominaisuuksia.

Energiamittareiden uusinta tehdään vuosina 2011 - 2013. Projektin kokonaiskustannus on n. 1,2 Milj. euroa.

Uudet mittarit mahdollistavat jatkossa oleellisesti nykyistä laajemman sähkönlaadun seurannan ja raportoinnin liittymispisteissä esimerkiksi jännitteen suuruuden, jännitekuoppien, hetkellisten ylijännitteiden sekä keskeytysten osalta.

Lisätietoja Pertti Nuutinen p. 030 395 5261  
                    Kaija Niskala p. 030 395 5147