;
4.11.2011 11.00
Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingrid rakentaa uuden voimajohdon vanhan Rautarouvan tilalle

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt investointipäätöksen rakentaa uusi voimajohtoyhteys Hausjärven Hikiän ja Forssan välille. Uusi voimajohto korvaa osuuden 1920-luvulla rakennettua Rautarouvaksi kutsuttua voimajohtoa Hämeessä ja vahvistaa samalla Etelä-Suomen kantaverkkoa.
Nykyinen Hikiän ja Forssan sähköasemien välinen 110 kilovoltin voimajohto on ikääntynyt ja huonokuntoinen. Johto on rakennettu jo 1920-luvulla eikä sen käyttöä voida enää jatkaa. Hanke parantaa sähköjärjestelmämme käyttövarmuutta ja ennen kaikkea poistaa turvallisuusriskejä. Vanha 110 kilovoltin voimajohto uusitaan siirtokyvyltään tehokkaammaksi 400 ja 110 kV yhteisrakenteiseksi johdoksi, samalla laajennetaan Forssan sähköasemaa. Uusi voimajohto vähentää kantaverkon häviöitä 30-50 GWh vuodessa, mikä vastaa noin 2000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.
 
Hikiän ja Forssan sähköasemien välinen 400 kilovoltin voimajohto on osa kantaverkon kehittämistä Etelä-Suomessa. Sähkön siirtotarpeet ovat kasvussa länsi-itä -suunnassa uusien rakenteilla ja suunnitteilla olevien tuulivoima- ja ydinvoimalaitosten myötä. Myös rajasiirtoyhteyksien kehittyminen lisää sähkön siirtotarvetta Etelä-Suomen 400 kilovoltin verkossa.
 
Voimajohdon kokonaispituus on noin 78 kilometriä. Voimajohto sijoittuu pääosin vanhan purettavan johdon paikalle, Riihimäellä johto sijoittuu kuitenkin uudelle reitille noin 9 kilometrin matkalta ympäristösyistä. Maankäytön tehostamiseksi pylväät ovat ns. yhteisrakenteisia. Lisäksi peltoalueilla pyritään käyttämään uutta peltopylväsrakennetta. Yhteensä yli 41 miljoonan euron hanke valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.
 
Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Kari Kuusela, puh. 030 395 5129
suunnittelupäällikkö Aki Laurila, puh 030 395 5135