;
12.8.2011 00.00
Lehdistötiedotteet, Kansainväliset uutiset

Ensi askel Euroopassa - Venäjän ja Suomen välisessä sähkökaupassa siirrytään osittain suoraan pörssikauppaan

Sähkön myyntiin Venäjältä Suomeen avautuu 15.8.2011 alkaen uusi kauppatapa, ns. suora pörssikauppa. Suora pörssikauppa on ensi askel kohti entistä markkinaehtoisempia menettelyjä maiden ja samalla EU:n ja Venäjän välisessä sähkökaupassa. ​Suoraa pörssikauppaa käyvä toimija ostaa sähkön Venäjän sähköpörssistä ja myy sen suoraan pohjoismaiseen Nord Pool Spot -pörssiin. Mikäli tarjotusta sähköstä kaikki ei mene kaupaksi spot-markkinoilla, toimijalla on mahdollisuus käydä kauppaa myös jälkimarkkinoilla eli Nord Pool Spotin tai Venäjän päivänsisäisillä markkinoilla.

Ennen siirtymistä uuteen kauppatapaan, sähkökauppa on ollut kokonaan kahdenvälistä kauppaa myyjän ja ostajan välillä. Sen päivittäinen volyymi ei ole määräytynyt Venäjän ja Suomen markkinan kulloisenkin tilanteen mukaan, vaan se on määritelty etukäteen ennen pörssikauppojen julkistamista.

Siirtyminen suoraan pörssikauppaan on askel kohti entistä markkinaehtoisempia pelisääntöjä maiden välisessä sähkökaupassa. Se tehostaa markkinoiden toimintaa ja tekee kaupasta entistä enemmän markkinahinnoista riippuvaa ja läpinäkyvämpää. Uusi kauppatapa tarjoaa eväitä myös EU:n ja Venäjän väliseen keskusteluun keinoista, joilla alueiden energiamarkkinat toimivat yhteistyössä.

Uuden kauppatavan alkuvaiheessa, joka kestää ainakin vuoden 2011 loppuun, suoran kaupan määrä on suhteellisen pieni, enintään 100 MW, kun se perinteisessä kahdenvälisessä kaupassa on 1200 MW. Toistaiseksi kauppaa voi käydä vain Venäjältä Suomeen päin. Kauppamenettelyä Suomen ja Venäjän välillä on tarkoitus kehittää jatkossa molempiin suuntiin toimivaksi.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjältä Suomeen yhdysjohtojensa kautta. Fingridin perustehtävänä on mm. edistää sähkömarkkinoita.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Risto Lindroos, puh. 030 395 5139
Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund, puh. 030 395 4251