;
18.3.2011 00.00
Ajankohtaista, Kansainväliset uutiset

Electricity Grid Connection -puiteohjeen julkinen kommentointi on alkanut

Eurooppalaisten energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöorganisaatio ACER on julkaissut luonnoksen Electricity Grid Connection -puiteohjeesta julkista kommentointia varten. ​
Puiteohje tulee toimimaan lähtökohtana seuraavien vuosien aikana julkaistaville yleiseurooppalaisille verkkoonliittymissäännöstöille. Säännöstöjen valmistelu alkaa välittömästi nyt kommentoitavana olevan puiteohjeen virallisen julkistamisen jälkeen ja valmistelutyöstä vastaa eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöorganisaatio ENTSO-E.
 
Ensimmäinen Electricity Grid Connection -puiteohjeeseen perustuva verkkoonliittymissäännöstö tulee olemaan generaattoreiden verkkoonliittämiselle asetettavia teknisiä vaatimuksia käsittelevä säännöstö, jota ENTSO-E on pilottiprojektin muodossa valmistellut vuoden 2010 alusta lähtien. Tähän puiteohjeeseen tulevat perustumaan myös lähivuosina valmisteltavat yleiseurooppalaiset säännökset jakeluverkkojen, teollisuuslaitosten ja HVDC-yhteyksien liittymisvaatimuksille sekä verkkoonliittämisprosessille.
 
Puiteohjeen luonnosta voi kommentoida 2.5.2011 asti ACER:in sivuston ohjeiden mukaisesti.
 
 
Lisätietoja: Tuomas Rauhala p. 030 395 5245 ja Jussi Jyrinsalo p. 030 395 5118