;

TEMin sähkötehotyöryhmän tehoreservejä koskeva raportti lausuntokierrokselle

Nykyisen tehoreservejä koskevan lain voimassaolo päättyy 28.2.2011. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti kesällä 2009 työryhmän selvittämään nykyisen tehoreservilain kehittämismahdollisuuksia ja arvioimaan lain jatkamisen tarpeellisuutta. Työryhmän raportti on luovutettu ministerille ja lähetetty lausuntokierrokselle. Lausuntoja pyydetään viimeistään 28.5.2010. Linkki raporttiin ja lausuntopyyntökirjeeseen.
Työryhmä esittää tehoreservijärjestelmän jatkamista toistaiseksi, mutta reserviksi hankittavan kapasiteetin tarve, määrä ja ajanjakso arvioitaisiin erikseen. Tehoreservin määrän tulisi olla alkuvaiheessa vähintään nykyisen tehoreservin (600 MW) suuruinen.

Fingridin edustaja on jättänyt eriävän mielipiteen ehdotettuun tehoreservijärjestelyyn. Fingridin mielestä alkuvaiheen vähimmäismäärälle ei ole esitetty selkeitä perusteita eikä markkinoiden ja pohjoismaisten resurssien merkitystä ole huomioitu riittävästi. Nykyisenkaltaista tehoreservijärjestelmää ei näin ollen tarvita lähivuosina turvaamaan tehon riittävyyttä lyhytaikaisissa huippukuormitustilanteissa. Lähivuosina tulisi panostaa ensisijaisesti valmiuteen lisätä kysynnän joustoa. Jos tehoreservijärjestelyä jatketaan, sähkön käyttäjillä tulisi olla mahdollisuus tarjota resurssejaan Ruotsin tehoreservijärjestelmän tapaan.

Eriävässä mielipiteessä kiinnitetään myös huomiota tehoreservien rahoitukseen. Tehoreservejä ei tarvita järjestelmävastaavan tarpeisiin tunnin sisäisen tehotasapainon ylläpidossa. Siksi järjestelyä ei Fingridin mielestä tulisi rahoittaa kantaverkkopalvelusta perittävillä maksuilla.