;
10.6.2010 00.00
Ajankohtaista

Sähkönsiirron jännitehäiriö Pohjanmaan alueella

Pohjanmaalla tapahtui tänään aamulla sähköverkossa jännitehäiriö. Jännite laski alle normaalin vaihtelualueen, jonka seurauksena jakeluverkon muuntoasemia kytkeytyi automaattisesti irti verkosta aiheuttaen sähkökatkoksia Vaasan seudulla.Vaskiluodon voimalaitoksen tuotanto pysäytettiin yöllä vian vuoksi. Aamulla kulutuksen noustessa EPV Alueverkko Oy:n Sänkiahon ja Lapuan välinen 110 kV voimajohto ylikuormittui. Kello 6.26 suojaus katkaisi sähkön siirron Lapuan suunnasta aiheuttaen jännitteen alenemisen Vaasan seudulla. Tuovilan sähköasemalla Vaasan lähellä jännite oli alimmillaan 92 kV. Pohjanmaalla on käynnissä Seinäjoki-Tuovila 400 kV voimajohdon rakentamistyöt, minkä vuoksi Seinäjoen ja Tuovilan välinen ja EPV Alueverkon Seinäjoen ja Lapuan väliset 110 kilovoltin voimajohdot olivat poissa käytöstä. Lisäksi Tuovilan sähköaseman muuntaja oli poissa käytöstä sähköaseman huoltotöiden takia. Verkon jännitetason ylläpitämiseksi käynnistettiin Kristiinan ja Vaskiluodon varavoimalaitokset sekä Waskiluoto Validation Centerin dieselkoelaitos. Tuovilan sähköaseman huollot keskeytettiin ja tilanne normalisoitui kello 10.18. Lisätietoja:
Arto Pahkin, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4315