;
8.9.2010 00.00
Ajankohtaista

Nord Pool Spot käynnistää päivänsisäisen Elbas-markkinan Virossa 19.10.2010

Nord Pool Spot (NPS), Viron kantaverkkoyhtiö Elering ja Fingrid ovat työskennelleet yhdistääkseen Viron pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Nyt yhdistyminen on niin pitkällä, että NPS laajentaa päivänsisäisen Elbas-markkinansa Viroon 19.10.2010. Lisäksi hinta-alue Estlink tullaan nimeämään 1.10.2010 hinta-alue Viroksi.

Mikael Lundin, Nord Pool Spotin toimitusjohtaja, näkeekin Elbas-kaupan käynnistämisen viimeisenä vaiheena Viron integroitumisessa pohjoismaisiin markkinoihin.  Lisäksi hän kokee, että kantaverkkoyhtiöt ovat olleet hyvin mukana tukemassa kehitystä. 

Nord Pool Spotin hinta-alue Viro käynnistettiin huhtikuun alussa siten, että alue avattiin seuraavan päivän tuntikaupalle Elspot-markkinoilla. Hyvät kokemukset johtivat myös Elbas-kaupankäynnin avaamiseen alueella. Elbas-kaupankäynnin avulla toimijoiden on mahdollista ostaa ja myydä sähköä Elspot-markkinan sulkeutumisen jälkeen siihen saakka kunnes markkina sulkeutuu tuntia ennen käyttötuntia.

Taavi Vesgimäki, Eleringin toimitusjohtaja, haluaa kiinnittää huomion siihen, että Elbas-markkinoiden kautta virolaisilla markkinaosapuolilla on mahdollisuus myydä ylimääräinen energiansa pohjoismaisessa sähköpörssissä. Tällöin tuottajat voivat käyttää tuotantokapasiteettiaan tehokkaammin, mikä hyödyttää myös kuluttajia.

Virolaiset markkinaosapuolet voivat osallistua Elbas-markkinaan solmimalla tästä sopimuksen NPS:n kanssa. Estlink 1 -kaapelin kapasiteetti on kokonaisuudessaan markkinoiden käytettävissä, joten kaikki Elspot-markkinan jälkeen jäljelle jäänyt kapasiteetti tulee olemaan Elbas-markkinoiden käytettävissä.

Lisätietoja: Juha Hiekkala, puh. 030 3955 108