;
10.11.2010 00.00
Ajankohtaista

Merkittävä askel Euroopan sähkömarkkinoiden yhdistymisessä

Läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt, sähköpörssit ja European Market Coupling Company (EMCC) ovat onnistuneesti yhdistäneet 9.11.2010 pohjoismaiset ja läntisen Keski-Euroopan sähkömarkkinat. Uudessa menettelyssä (engl. market coupling) yhdistetään koko alueen pörssitarjoukset ja siirtokapasiteetit samaan laskentaprosessiin. EMCC laskee ensin Keski-Euroopan (CWE) ja Pohjoismaiden väliset virrat ja sen jälkeen pörssit laskevat lopulliset hinnat ja määrät. Tämän ansiosta CWE-alueen sisäisillä siirtoyhteyksillä, ja toisaalta sen ja Pohjoismaiden välisillä yhteyksillä siirtokapasiteettia käytetään aiempaa tehokkaammin ja markkinahinnan määräytyminen on entistä luotettavampaa. Tämän odotetaan lisäävän kilpailua.
Ensimmäisen päivän tuloksena sähkön pörssihinnat ovat CWE-alueella 10.11. yhtenäiset päivän jokaisella tunnilla. CWE-alueen ja Pohjoismaiden hinnat ovat niin ikään lähellä toisiaan ja alueiden välinen siirtokapasiteetti on lähes täydessä käytössä. 
 
Käyttöönotettu 2-vaiheinen laskentamenettely EMCC:n ja pörssien välillä on vielä väliaikainen. Se on tarkoitus korvata parin vuoden kuluessa pysyvällä menettelyllä, jossa kaikki laskenta keskitetään yhteen. Se tulisi kattamaan nyt mukana olevien alueiden lisäksi ainakin Iso-Britannian.