;

Lakiesitys: Sähkön tuotantoa ja kulutusta tasapainottava tehoreservijärjestelmä pysyvälle pohjalle

Valtioneuvosto antoi 2.12.2010 lakiesityksen sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavasta tehoreservijärjestelmästä. Suomessa esitetään lähivuosina ylläpidettäväksi noin 600 megawatin suuruista tehoreserviä sähkön kulutushuippujen varalle. Uusi laki korvaisi helmikuun lopussa 2011 päättymässä olevan määräaikaisen sähköntuotannon varavoimajärjestelmän ja loisi pysyvät puitteet sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainoa varmistavan tehoreservin ylläpidolle. Tarvittavan tehoreservin määrä arvioidaan jatkossa määräajoin tulevan tehoriittävyyden mukaan.
 
Yritykset voisivat erillisessä tarjouskilpailussa tarjota tehoreserviin varavoimaksi sopivia voimalaitosyksiköitä. Vuodesta 2013 lähtien tehoreserviin olisi mahdollista tarjota myös irtikytkettäviä sähkönkulutuskohteita.
 
Tehoreservin ylläpidosta huolehtiva kantaverkkoyhtiö Fingrid maksaisi ylläpitokorvauksen tehoreserviin valituille yksiköille. Vastineeksi niiden omistajat sitoutuisivat varmistamaan yksiköiden käyttövalmiuden ja tuottamaan niillä sähköä tai sitä korvaavaa sähkön kulutuksen joustoa markkinoille järjestelmän sääntöjen mukaisesti.
 
Järjestelmään kuuluvat yksiköt pidettäisiin käyttövalmiudessa 1.12.–28.2. väliseen ajan. Tämä mahdollistaisi niiden sähköntuotannon verkkoon tai sitä vastaavan kulutuksen vähennyksen toteuttamisen enintään 12 tunnin kuluessa siitä, kun lisäsähköä tarvitaan markkinoilla. Järjestelmän kustannukset rahoitettaisiin sähkönkulutukselle kohdistettavilla maksuilla, joita Fingrid keräisi siirtopalveluiden käyttäjiltä.
 
Esityksen avulla pyritään turvaamaan riittävä sähkön varavoiman tai sitä vastaavan kulutuksen jouston saanti tarjonnan häiriöiden ja korkean kulutuksen aikana. Ilman järjestelmää huipunaikainen käytettävissä oleva oma sähkökapasiteettimme saattaisi lähivuosina jäädä talvikaudella lähes 2 500 megawattia ennakoitua huippukulutusta pienemmäksi. Järjestelmä vähentää riskiä sellaisen tilanteen syntymisestä, että sähkön käyttöä jouduttaisiin rajoittamaan.
 
Lue Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote kokonaisuudessaan sivulta: