;
30.12.2010 00.00
Ajankohtaista

Kantaverkkopalvelun uuden sopimuskauden valmistelut ovat käynnissä

Nykyinen kantaverkkosopimuskausi 2008 - 2011 päättyy 31.12.2011. Fingrid valmistelee parhaillaan päivityksiä sopimusehtoihin ja hinnoittelujärjestelmään uutta sopimuskautta varten. ​
Kuluneen vuoden aikana Fingrid on tarkastellut useita erilaisia tariffirakenteita. Selvitysten tuloksena nykyinen energiaperusteinen tariffi osoittautui selkeästi toimivimmaksi ja oikeudenmukaisimmaksi rakenteeksi. Tariffiin kuulunut liityntäpistemaksu ei kuitenkaan ole tuottanut haluttua ohjaavaa vaikutusta, joten siitä luovutaan seuraavalla sopimuskaudella.
 
Fingridin hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 2010, että seuraavalla sopimuskaudella noudatetaan pääosin nykyisen kaltaista energiapohjaista tariffirakennetta. Jatkossa tariffin yksikköhinnat määritellään vuosittain alkusyksystä seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus vahvistaa uudet yksikköhinnat vuodelle 2012 alkusyksyllä 2011. Kuten aiemmissa yhteyksissä on todettu, tariffitasoon on odotettavissa merkittävä korotus. Tärkeimmät syyt kantaverkkotariffin korotukseen ovat Fingridin mittava investointiohjelma sekä kasvaneet häviösähkö- ja voimajärjestelmän reservikustannukset.

Muutoksena nykyiseen tariffirakenteeseen on liityntäpistemaksun poistuminen. Vastaavasti Fingridissä suunnitellaan erillisen, uusia liityntöjä koskevan liittymismaksun käyttöönottoa vuoden 2012 alusta lukien.

Kantaverkonrajaus

Kantaverkon määritelmästä on käyty keskustelua jo pitkään Fingridin asiakkaiden ja viranomaisten kanssa. Keskustelujen tavoitteena oli saavuttaa toimialan sisällä yhteisymmärrys kantaverkon määritelmästä, Fingridin vastuista sekä velvoitteista ja viime kädessä yksityiskohtaisista rajausmuutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työryhmä käsitteli asiaa osana selvitystään koskien EU:n uuden sisämarkkinadirektiivin (3.energiapaketin) implementointia vuoden 2011 päivitettävään Suomen Sähkömarkkinalakiin. TEM:n työryhmän selvityksen valmistuminen on vienyt odotettua pitempään, eikä Fingrid ole voinut esitellä suunnitelmaansa aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2010 loppuun mennessä.
 
Fingrid pyrkii julkaisemaan alustavan, esillä olleisiin kantaverkon rajausperiaatteisiin nojautuvan, yksityiskohtaisen kantaverkkomäärittelyn keväällä 2011. Kun uusi sähkömarkkinalaki astuu voimaan, voidaan tehdä tarvittavat muutokset ja vahvistaa kantaverkon määritelmä. Mikäli kantaverkon määrittely edellyttää verkon omistusjärjestelyitä, käynnistetään ne asianomaisten tahojen kanssa mahdollisimman nopeasti niin, että tarvittavat verkkokaupat tai vastaavat järjestelyt ovat tehty ennen uuden kantaverkkosopimuskauden alkamista.
 
Vaihtoehtona verkkokaupoille selvitetään tapauskohtaisesti sovellettavaksi liityntäverkkomallia, jossa verkon omistus jää Fingridille mutta kantaverkkopalvelumaksujen lisäksi kyseisen verkon pääoma- ja ylläpitokustannukset peritään liittyjältä liityntäverkkomaksuna.
 
Lisätietoja:
 
Asiakaspäällikkö Petri Parviainen p. 030 395 5282
Asiakaspäällikkö Jarno Sederlund p. 030 395 4251