;
28.12.2010 00.00
Ajankohtaista

Forssa - Lieto voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui - karttapalautejärjestelmä osana vuorovaikutusta

Forssan ja Liedon välistä voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut joulukuussa 2010. Suunnitteilla on nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen korvaaminen 400 ja 110 kilovoltin johdoilla. Lähtökohtana on uusien voimajohtojen sijoittaminen yhteispylväsrakenteena nykyisen voimajohdon paikalle. ​
Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamista edellytetään vähintään 220 kilovoltin voimajohtohankkeissa, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Forssan ja Liedon välisen voimajohtohankkeen YVA-menettelyn arviointityön tulokset on koottu arviointiselostukseen, jota esitellään kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa tammikuussa 2011. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asettanut arviointiselostuksen nähtäville. 
 
Palautetta hankkeen jatkosuunnitteluun voi antaa karttapalautejärjestelmän avulla.
 
Lue lisää hankkeen sivuilta.