;
19.3.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingridin uuden varavoimalaitoksen pääkoneistourakka italialaiselle Ansaldo Energialle

Fingrid on allekirjoittanut tänään noin 75 miljoonan euron sopimuksen uuden noin 240 MW varavoimalaitoksen pääkoneistoista italialaisen Ansaldo Energian kanssa. Kaasuturbiinikoneistojen asennustyöt alkavat vuonna 2011 ja varsinainen laitos valmistuu alkusyksystä 2012. Varavoimalaitos rakennetaan Forssaan.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin keskeinen tehtävä on vastata maamme sähköjärjestelmän käyttövarmuudesta. Käyttövarmuuden turvaamiseksi Fingrid pitää yllä reservejä tekemällä sopimuksia teollisuuden ja voimantuottajien kanssa. Yhtiö omistaa myös varavoimaksi soveltuvia laitoksia. Nopealla häiriöreservillä turvataan sähköjärjestelmän tehotasapaino muun muassa sähköntuotantolaitosten häiriötilanteissa.

Fingridin nopean häiriöreservin tarve kasvaa lähitulevaisuudessa, kun Suomen voimajärjestelmään liitetään uusia suuria voimalaitosyksiköitä. Fingrid onkin tehnyt investointipäätöksen uuden varavoimalaitoksen rakentamisesta ja siten häiriöreservin lisäämisestä.

Tänään allekirjoitettu sopimus liittyy Fingridin uuden varavoimalaitoksen suurimpaan hankintaan eli pääkoneistoihin. Koneistojen noin 75 miljoonan euron toimitussopimus tehtiin Ansaldo Energia S.p.A:n kanssa. Ansaldo Energia voitti kovan kansainvälisen tarjouskilpailun. Kilpailussa ratkaisevia tekijöitä olivat tarjouksen hinta, käyttökustannukset sekä toimittajan takaama laatu. Varavoimalaitos käynnistyy 10 minuutissa noin 240 MW tehoon.

Pääkoneistojen lisäksi hankitaan erikseen muun muassa polttoainesäiliöt, pumppaamon laitteet ja putkistot polttoaineen varastointia ja siirtoa varten sekä muuntajia ja muita sähkölaitteita. Lisäksi tehdään rakennus- ja asennusurakoita. Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 125 milj. €.

Voimalaitos Forssaan

Fingrid selvitti varavoimalaitoksen sijoittamista eri paikkakunnille ja päätti selvitysten jälkeen rakentaa varavoimalaitoksen Forssaan. Paikkakunnan vahvuuksia ovat sen keskeinen sijainti sähkön kulutuksen kannalta ja hyvät yhteydet kantaverkkoon. Pääkoneistojen asennustyöt alkavat syyskuussa 2011. Varavoimalaitos valmistuu alkusyksystä 2012.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140
projektipäällikkö Juha Pikkupeura, puh. 030 395 4169