;
15.2.2010 00.00
Lehdistötiedotteet

EstLink2:n kaapeliyhteydestä allekirjoitettiin esisopimus

Suomen sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering allekirjoittivat tänään esisopimuksen toisen tasasähköyhteyden EstLink 2:n rakentamisesta maiden välille. Suunniteltu siirtoyhteys on 650 megawattia ja sen kustannukset ovat noin 300 miljoonaa euroa.

Suomen ja Viron kantaverkkoyhtiöiden yhteishankkeen esisuunnittelu on edennyt ripeästi ja yhtiöiden välinen esisopimus allekirjoitettiin tänään Tallinnassa. Esisopimuksen jälkeen hankkeesta tehdään lopullinen investointipäätös, mikäli Viron tukkusähkömarkkinat avautuvat suunnitellusti ja 100 miljoonan euron EU:n tukirahoitus vahvistuu. Osapuolten välinen lopullinen sopimus hankkeen toteuttamisesta allekirjoitetaan investointipäätöksen jälkeen.

Suomen ja Viron välillä on tällä hetkellä yksi 350 megawatin tasasähköyhteys. Nyt suunnitteilla oleva Suomen ja Viron välinen uusi sähkönsiirtoyhteys nostaisi maiden välisen kokonaissiirtokapasiteetin noin 1000 megawattiin. Kaupalliseen käyttöön uusi linkki otetaan aikaisintaan vuoden 2013 lopussa. Uusi yhteys liittää Baltian sähkömarkkinat kiinteämmin Pohjoismaisiin markkinoihin ja turvaa Baltian sähkön toimitusvarmuutta. EstLink 2 on yksi Itämeren kantaverkkoyhtiöiden suosittamista sähkön siirtoverkon vahvistuksista, sillä yhteyttä tarvitaan Itämeren alueen sähkömarkkinoiden kehittämiseksi.

Myös EU:n komissio pitää Suomen ja Viron välistä siirtoyhteyttä erittäin tärkeänä hankkeena ja siksi se on ehdottanut EstLink 2-yhteydelle 100 miljoonan euron EU-tukea. Tuen saannin edellytyksenä on kuitenkin projektin käynnistyminen vuoden 2010 aikana. Mahdollinen tuki on osa laajempaa EU:n elvytyspakettia, jonka tavoitteena on piristää yhteisön taloutta ja samalla tukea strategisia tavoitteita, kuten energian toimitusvarmuutta Baltiassa.

Itämeren alueen sähkömarkkinoita on jo kehitetty alueen kantaverkkoyhtiöiden ja Nord Pool Spotin yhteistyönä. Osana sähkömarkkinoiden kehittämistä pohjoismainen sähköpörssi onkin laajentumassa Viroon 1.4.2010, kun hinta-alue Estlink otetaan käyttöön. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda sähkölle luotettava markkinahinta koko Baltian alueelle. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on liittää Latvian ja Liettuan sähkömarkkinat mukaan Nord Pool Spotin kaupankäyntijärjestelmään.

- EstLink 2 on tärkeä askel matkalla kohti yhteisiä Itämeren alueen sähkömarkkinoita. Yhteys hyödyttää koko aluetta parantamalla sähkönsiirron käyttövarmuutta ja tehostamalla markkinoita. Itämeren yhteistä sähköverkkoa tarvitaan myös ilmastotavoitteiden täyttämisessä, kommentoi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Tallinnassa tänään allekirjoitettua esisopimusta.

Eleringin toimitusjohtaja Taavi Veskimägi totesi EstLink 2.n esisopimuksen antavan hyvän perustan Viron sähkömarkkinoiden avautumisprosessille. - EstLink 2 -projekti on Viron sähkönsiirron käyttövarmuuden kulmakivi rakennettaessa avoimia markkinoita ja integroitaessa Baltian maat ja Skandinavian maat yhteen. Olemme tämän hankkeen yhteydessä myös oppineet Fingridin kokemuksesta, mikä innostaakin yhdistämään Baltian ja Pohjoismaiden markkinat yhteen, Veskimägi sanoi.


Lisätietoja:
Fingrid/ toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428 tai projektipäällikkö Risto Ryynänen,
puh. 040 519 5093 Elering/ viestintäpäällikkö Kunnar Kukk, puh. +372 715 1377 tai projektipäällikkö Reigo Haug, puh. +372 525 4095