;
15.9.2010 00.00
Ajankohtaista

Estlink-yhteys kokonaan markkinoiden käyttöön

Suomen ja Viron välisen merikaapelin Estlinkin sähkönsiirtokapasiteetti avataan kokonaan sähköpörssin Elspot-markkinoiden käyttöön maanantaista 20.9.2010 alkaen. Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering vuokrasivat Estlink yhteydestä keväällä 250 megawattia siirtokapasiteettia ja nyt ensi viikosta lähtien myös loppukapasiteetin 100 megawattia eli yhteensä 350 megawattia. Estink 1:n kapasiteetti tulee näin kokonaan Elspot-markkinoiden ja päivän sisäisen kaupan käynnin kautta kaikkien markkinaosapuolten käyttöön. Lisäkapasiteetti tehostaa kaupankäyntiä Estlink hinta-alueella ja varmistaa, että sähkö virtaa aina halvan hinnan alueelta kalliin hinnan alueelle.
 
Pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool Spot avasi Estlink hinta-alueen tämän vuoden huhtikuussa. Kaupankäynti Estlink hinta-alueella on käynnistynyt vilkkaasti ja Estlink hinta-alueraja on ollut pohjoismaisten markkinoiden tukkoisimpia rajoja tänä vuonna.
 
 
Lisätietoja: kehityspäällikkö Juha Hiekkala, puh. 030 395 5108