;
26.10.2010 00.00
Ajankohtaista

ENTSO-E seminaari voimalaitosten järjestelmäteknisistä vaatimuksista

Europpalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on valmistellut yleiseurooppalaisia voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia. ENTSO-E esittelee työn tilannetta, aikataulua ja sisältöä Brysselissä perjantaina 5.11.2010 järjestettävässä seminaarissa. ENTSO-E on valmistellut yleiseurooppalaisia voimalaitosten järjestelmäteknisiä vaatimuksia energiamarkkinaviranomaisten yhteistyöelimen ERGEG'n laatimien verkkoonliityntöjä koskevien puiteohjeiden pohjalta. Yleiseurooppalaisten voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten, eli nk. Pilot Network Code'n, tavoitteena on ensisijaisesti eurooppalaisten säännösten rakenteen ja sisällön harmonisointi, parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen sekä teknologian kehitys- ja projektien investointikustannusten minimoiminen.

ENTSO-E järjestää järjestyksessään toisen seminaarin aiheesta 5.11.2010 Brysselissä. Seminaarin tavoitteena on esitellä työn aikataulua, rakennetta ja sisältöä sekä käydä avointa julkista keskustelua ja saada palautetta ennen kaikkea työn sisältöön liittyen. Seminaari on julkinen ja siihen osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumiset seminaariin tulee tehdä perjantaihin 29.10.2010 mennessä alla olevan linkin ohjeiden mukaisesti.

Seminaariin ilmoittautuminen ja ohjelma

Pilot Network Code: Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators (3. julkinen luonnos) (pdf)
 
Lisätietoja: Tuomas Rauhala p. 030 395 5245 ja Jussi Jyrinsalo p. 030 395 5118