;
8.1.2009 00.00
Ajankohtaista

Uusi tasepalvelumalli käyttöön 1.1.2009

Vuoden alusta otettiin Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa käyttöön uusi pohjoismainen tasepalvelumalli, jonka myötä tasesähkökaupan pelisäännöt Pohjoismaissa yhdenmukaistuvat.

Keskeisiä muutoksia ovat sähkötaseiden käsittely kahdessa eri taseessa, tuotanto- ja kulutustaseessa sekä tasepalveluun sisältyvien kustannusten harmonisointi. Tuotantotaseen tasepoikkeamalle kohdistetaan ns. kaksihintamalli ja kulutustaseen tasepoikkeamalle ns. yksihintamalli.

Keskeinen malliin liittyvä muutos on myös tuotantosuunnitelmien ja säätösähkötarjousten jättäminen 45 minuuttia ennen kunkin käyttötunnin alkua. Mallin käyttöönottoon liittyi myös merkittäviä tietojärjestelmämuutoksia valtakunnallisen taseselvityksen hoitamisessa, mm. uuden, tasevastaaville tarkoitetun ekstranetin lanseeraaminen.

Fingrid ja tasevastaavat solmivat tasepalvelusopimukset vuosille 2009 ja 2010. Suomessa toimivien tasevastaavien määrä kasvoi myös yhdellä, kokonaismäärän ollessa nyt 26 kappaletta.

Lisätietoja:
Tasepalvelupäällikkö Pasi Aho, 030 395 5262 tai 0400 778 417