;
29.9.2009 00.00
Ajankohtaista

TEM:n syöttötariffityöryhmän loppuraportti on valmistunut

Työ- ja elinkeinoministeriön Uusiutuvan energian syöttötariffityöryhmä on saanut loppuraporttinsa valmiiksi. Loppuraportti käsittää tuulivoiman syöttötariffia koskevat tarkennukset ja ehdotuksen biokaasun syöttötariffiksi. Työryhmän väliraportissa esitettiin ehdotus tuulivoiman syöttötariffiksi ja se julkaistiin 2.4.2009.

Työryhmän ehdotus tuulivoiman syöttötariffiksi on markkinaehtoinen takuuhinta 83,5 €/MWh 12 vuoden ajalle. Biokaasun tueksi työryhmä ehdottaa samaa tukitasoa kuin tuulivoimalle 83,5 €/MWh 12 vuodeksi ja lisäksi mikäli laitos tuottaa lämpöä hyötykäyttöön, saa laitos korotuksen 50 €/MWh. Yksityiskohtaiset esitykset ovat luettavissa loppuraportista, joka löytyy alla mainitusta viitteestä.

Työryhmä ehdottaa, että kantaverkkoyhtiö Fingrid tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö koordinoisi järjestelmää. Fingrid hoitaa tällä hetkellä vastaavanlaisia järjestelyitä kuten turpeen syöttötariffijärjestelmää sekä tehoreservijärjestelmää. Fingrid on varautunut hoitamaan työryhmän ehdottamia syöttötariffeja läpinäkyvästi, eriytetysti ja kustannustehokkaasti.

Uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmiä suunniteltaessa on tärkeää pitää huolta kustannustehokkuudesta ja läpinäkyvyydestä. Syöttötariffissa on järkevää rajata pienet voimalaitokset järjestelyn ulkopuolelle niiden tavoitteisiin nähden pienen energiamäärän ja suhteessa suurten hallinnollisten kustannusten takia. Pienille voimalaitoksille on löydettävissä tehokkaammin niitä palvelevia tukimuotoja.