;

Nord Pool Spot käynnistää päivänsisäisen Elbas-markkinan Norjassa 4.3.2009

Nord Pool Spot laajentaa päivänsisäisen (intraday) Elbas-markkinansa Norjaan 4.3.2009. Elbas-markkinan laajeneminen Norjaan mahdollistaa päivänsisäisen kaupankäynnin Norjan ja muiden Pohjoismaiden sekä Saksan välillä Norjasta Tanskaan ja Ruotsiin ulottuvien siirtoyhteyksien avulla. ”Elbasin laajeneminen Norjaan on merkittävä edistysaskel yhtenäisen pohjoismaisen ja eurooppalaisen intraday-markkinan muodostumisessa. Elbas on osoittautunut tehokkaaksi tasesähkömekanismiksi, ja uskomme, että Elbas tarjoaa merkittävän tasapainotuskeinon Norjan sähköntuottajille ja -jakelijoille sekä teollisuudelle”, toteaa Nord Pool Spot AS:n toimitusjohtaja Erik Sæther tiedotteessa.

Nord Pool Spot (NPS) on toiminut sähkön spot-markkinoilla vuodesta 1991. NPS hoitaa nykyisin Pohjoismaissa myös day-ahead-markkina Elspotia, intraday-markkina Elbasia sekä Tanskan kaasumarkkinoita. Elbas-markkina on toiminut vuodesta 1999, ja sen kautta voidaan solmia sähkökauppoja jatkuvasti vuorokauden ympäri viikon kaikkina päivinä yksittäisille tunneille siten, että kaupankäynti sulkeutuu aina tunti ennen toimitusta. Kaupankäynti koskee tunnin pituisia sähkötoimituksia.

Elbas-markkinalle osallistuu sähköntuottajia ja -jakelijoita, teollisuusyrityksiä ja välittäjiä. Elbas toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Itä-Tanskassa, Länsi-Tanskassa ja Saksassa.

Nord Pool Spot AS toimii kaikkien Elbas-markkinapaikalla tapahtuneiden kauppojen vastapuolena, ja kauppojen fyysinen selvitys tapahtuu kulloisenkin järjestelmävastaavan kanssa.