;
16.10.2009 00.00
Ajankohtaista

Läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt sopivat sähkömarkkinoiden yhdistämisperiaatteista

EU:n sähkömarkkinakehityksen tukemiseksi 12 läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiötä sopivat 8. lokakuuta 2009 yhteisestä julistuksesta, joka edustaa niiden yhteistä kantaa sähkömarkkinoiden kytkemisestä yhteen ns. market coupling -menettelyn avulla.Kyseisessä menettelyssä kantaverkkoyhtiöt ja sähköpörssit suorittavat kiinteässä yhteistyössä spot-kaupankäynnin ja rajakapasiteetin jaon. Menettely takaa rajakapasiteetin tehokkaan käytön ja se antaa oikeat hinnat ja tehonvirtaukset koko menettelyä koskevalla alueella.

Yhdessä sähköpörssien kanssa yhtiöillä on ollut useita paikallisia market coupling -hankkeita läntisen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden alueella: CWE-, EMCC- ja NorNed-hankkeet.  Nämä hankkeet ovat väliaikaisia askelia markkinoita yhtenäistettäessä matkalla kohti yleiseurooppalaisempaa ratkaisua.

Osapuolet sopivat tavoittelevansa menettelyä, jossa kerralla lasketaan koko alueen markkinahinnat. Kaksitoista kantaverkkoyhtiötä pitävät kyseistä menettelyä tehokkaimpana, puolueettomana ja läpinäkyvänä ratkaisuna jaettaessa rajasiirtokapasiteettia, mikä lisää kansantaloudellista hyötyä.

Vuoden 2009 loppuun mennessä kantaverkkoyhtiöt hahmottelevat järjestelyn vaatimat markkinarakenteen muutokset, organisaation, hallintoperiaatteet ja vaatimukset hankkeen käytännön toteutukselle. Osapuolet hahmottelevat myös hankkeen jatkosuunnitelman ja suunnitelman, jolla olemassa olevat hankkeet integroidaan kehitykseen. ENTSO-E:n markkinakomitean luoteisalueen ryhmä on jo perustanut hankeorganisaation, joka on alkanut heti työnsä.

Kantaverkkoyhtiöt alkavat piakkoin dialogin kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien sähköpörssit, markkinaosapuolet, kansalliset valvontaviranomaiset ja Euroopan komissio.