;

Laaja teos yhteiskunnan sähköriippuvuuden riskeistä valmistunut

Puolustusministeriön ja yhteistyökumppaneiden teos, Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen, on nyt valmistunut. Teoksen toimittajat, Jaana Laitinen ja Suvi Vainio, ovat haastatelleet satoja asiantuntijoita saadakseen koottua keskeiset sähkökatkojen vaikutukset yhteiskuntamme toimintaan kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Yhteiskunnan sähköriippuvuus on kasvanut niin suureksi, että häiriöt sähkönjakelussa voivat lamauttaa arjen toiminnot täysin. Veden jakelu, viemäreiden toiminta, polttonesteiden jakelu, kauppojen ja pankkiautomaattien toiminta, tietoliikenne ja lämmitys ovat täysin sähkön varassa. Myrskyn tai teknisen häiriön aiheuttaman sähkökatkon tullen kaikki nämä toiminnot pysähtyvät. Teknistyneen yhteiskunnan sähköriippuvuus aiheuttaa riskejä, jotka tulisi ottaa valmiussuunnittelussa entistä tarkemmin huomioon niin hallinnossa kuin yrityksissäkin. Hanke on aiemmin tuottanut aiheesta myös kansalaisoppaan ”Pahasti poikki – Näin selviät pitkästä sähkökatkosta”.

Puolustusministeriöllä on maassamme vastuu kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta. Siksi ministeriö kokosi kokonaismaanpuolustuksen periaatteen mukaisesti hanketta varten hallinnon ja elinkeinoelämän edustajista ohjausryhmän, joka on tehnyt yhdessä työtä sähkökatkosten aiheuttamien uhkien tunnistamiseksi. Ryhmässä on ollut edustus Turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta, Tampereen Sähkölaitos -konsernista, Tampereen kaupungin viestintäyksiköstä, Puolustusministeriöstä sekä hankkeen rahoittajina toimineista Huoltovarmuuskeskuksesta, Energiateollisuus ry:stä, Sähköenergialiitto Sener ry:stä ja Fingrid Oyj:stä.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa (YETTS) on kuvattu ne toiminnot, joiden täytyy pysyä käynnissä kaikissa oloissa. Strategiassa todetaan painokkaasti, että sähköisen viestinnän ja tietoliikenteen sekä energiahuollon järjestelmät on suojattava ja varmennettava jo normaalioloissa kestämään myös erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen vaatimukset. YETTS:n vuosien 2006-2010 neljästä kehittämisen painopistealueesta kolme liittyy joko suoraan tai välillisesti sähköhuollon riskeihin.

Lähde: Julkaisuhankkeen puheenjohtaja, tiedottaja Kirsti Haimila, puolustusministeriö p. 050 324 0717 ja dosentti, toimitusjohtaja Veli-Pekka Nurmi, Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt p. 0400 172 888.

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen -opas (pdf)