;

Kunnat ja sähköverkkoyhtiöt mukaan kehittämään maaseutumaisten alueiden hoitoa

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden toteuttamiseen on nykyisin monia vaihtoehtoja. ProAgria Pirkanmaa on käynnistänyt hankkeen maaseutumaisten alueiden hoidon urakoinnin kehittämiseksi. Maaseutumaisia alueita ovat mm. niityt, pellot, johtoaukeat ja ranta-alueet. Luonto- ja maisemapalvelut on uusi ja kehittyvä yritystoiminnan ala. Kysyntää palveluille on, joten ProAgria pyrkii lisäämään yhteistyötä alalla. Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi Pirkanmaalla -hankkeessa on mukana seitsemän yhteistyökumppania. Hankkeen tavoitteena on kokeilla maisemanhoidon urakointia käytännössä Nokian, Sastamalan, Urjalan, Vesilahden ja Virtain kuntien omistamilla alueilla. Kunnissa hoitokohteina ovat pääasiassa taajamien luonnonmukaiset viheralueet, kuten pellot ja niityt. Kantaverkkoyhtiö Fingridin ja energiayhtiö Vattenfallin hoitokohteina ovat niittymäiset johtoalueet.

Hankkeessa kartoitetaan taajamien peltoja ja niittyjä, tehdään aluekohtaiset maiseman- ja luonnonhoitosuunnitelmat sekä järjestetään alueiden hoito paikallisten maaseutuyrittäjien voimin. Hoitomenetelminä voivat olla esimerkiksi niitto, laidunnus, raivaus tai maisemakasvien viljely. Hankkeessa kartoitetaan myös yrittäjien kiinnostusta tuottaa maisemapalveluja sekä järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta.

Ensimmäiset hoitokohteet on valittu toukokuun maastokatselmuksessa Nokialla. Hätilännotkon viheralue ja Natura 2000 -verkostoon kuuluva Luodon saari ovat Fingridin, Vattenfallin ja Nokian kaupungin yhteiset hoitokohteet. Suunnittelua tehdään yhteistyössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa. Tavoitteena on saada laiduneläimiä näille alueille kesällä 2010.

Lopputuloksena saadaan hoidettua, siistiä maisemaa yhteensä 18 kohteessa. Hoidettu ympäristö lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta sekä asuinympäristön viihtyisyyttä. 3-vuotinen hanke jatkuu aina 31.7.2011 asti.

Lähde:

Riikka Söyrinki
ProAgria Pirkanmaa, maa- ja kotitalousnaiset
p. 020 747 2804 tai 040 7447 231
riikka.soyrinki@proagria.fi