;
23.6.2009 00.00
Ajankohtaista

Itämeren alueen sähkömarkkinaintegraatio etenee

Kahdeksan Itämeren alueen EU-valtiota allekirjoitti kesäkuun puolivälissä Itämeren alueen energiayhteyksiä ja sähkömarkkinaintegraatiota koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan. Tavoitteena on parantaa Itämeren alueen ja erityisesti Baltian energiavarmuutta luomalla tehokkaasti toimivat integroidut energiamarkkinat, joita tarvittavat infrastruktuurit tukevat.

Baltian sähkömarkkinoita kehitetään pohjoismaisen esikuvan mukaisesti ja markkinat on tarkoitus integroida vaiheittain pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin. Suunnitelman mukaan muun muassa subventoiduista kotimarkkinatariffeista luovutaan, rajat ylittävän sähkökaupan esteet poistetaan ja kantaverkkoyhtiöiden rooli selkeytetään. Lisäksi siirtorajoitusten hallinta toteutetaan markkinaehtoisesti sekä luodaan koko Baltian kattavat säätösähkömarkkinat ja tasepalvelu.

Nord Pool Spotin Elspot- ja Elbas-markkinat on tarkoitus laajentaa kattamaan vaiheittain koko Baltian. Viron tukkusähkömarkkinoiden tulisi avautua kilpailulle sekä Suomen ja Viron välisen pörssikaupan tulisi käynnistyä jo kevättalvella 2010. Tämä loisi omaltaan osaltaan edellytykset Estlink2-kaapelin toteutukselle nopeutetulla aikataululla.