;
25.11.2009 00.00
Ajankohtaista

Fingridin kantaverkkotariffi Euroopan alhaisimpia

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden tekemässä vertailussa Fingridin kantaverkkotariffi oli vuonna 2008 Euroopan alhaisin 400 kV - 110 kV jännitetasot kattavassa kantaverkossa. Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien eurooppalaisten tariffivertailujen kanssa.Energiamarkkinavirasto valvoo verkkoyhtiöiden tuoton kohtuullisuutta menetelmällä, jossa yhtiöiden toteutunutta tuottoa verrataan verkkotoiminnan sitoutuneelle pääomalle määriteltyyn kohtuulliseen tuottoon. Energiamarkkinaviraston alustavien laskelmien mukaan Fingridin alituotto vuonna 2008 oli noin 64 M€, joka on ennen veroja noin 40 % yhtiön noin 220 M€:n kantaverkko- ja rajasiirtoliiketoiminnan liikevaihdosta. Energiamarkkinaviraston Fingridille vahvistama alituotto vuosilta 2005-2007 oli noin 98 M€. Edellisellä valvontajaksolla kertynyt alituotto on käytettävissä vastaavalla euromäärällä seuraavalla valvontajaksolla 2008-2011.