;
2.9.2009 00.00
Lehdistötiedotteet

Fingrid kärkisijoilla kansainvälisessä tehokkuusvertailussa

Fingrid on menestynyt erinomaisesti eurooppalaisten energia-alan viranomaisten yhteistyöjärjestön (CEER - Council of European Energy Regulators) teettämässä tutkimuksessa, jossa mitattiin kantaverkkotoiminnan kokonaistehokkuutta. Tutkimuksessa oli mukana 22 eurooppalaista kantaverkkoyhtiötä 19 eri maasta.

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt voisivat keskimäärin parantaa kustannustehokkuuttaan 13 prosentilla tutkimuksen mukaan. Fingrid Oyj sekä kaksi muuta kantaverkkoyhtiötä arvioitiin poikkeuksellisen tehokkaiksi. Kaikkiaan 12 kantaverkkoyhtiön todettiin toimivan tällä hetkellä tehokkaasti.

Tehokkuuden arvioinnissa vertailtiin yhtiöiden kokonaiskustannuksia kantaverkon rakentamiselle, ylläpidolle, suunnittelulle ja hallinnolle. Vertailussa käytetty aineisto yhtiöiden kustannuksista ja verkko-omaisuudesta oli vuodelta 2006. Tutkimuksessa selvitettiin myös kantaverkkoyhtiöiden tuottavuuden kehittymistä vuosina 2003 – 2006. Tulosten perusteella tuottavuus kasvoi ajanjaksolla 2,2 - 2,5 prosenttia.

Suomen Energiamarkkinavirasto toimii CEER:n jäsenenä (lisätietoa www.energy-regulators.eu). Lisätietoja tutkimuksesta löytyy Energiamarkkinaviraston verkkosivuilta.

Vastaavia tuloksia myös muissa vastaavissa tutkimuksissa

Fingrid on osallistunut aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kantaverkkotoiminnan tehokkuutta mittaaviin kansainvälisiin vertailututkimuksiin. Lisäksi Fingrid on osallistunut vuosittain eurooppalaiseen kantaverkkopalvelun hintaa vertailevaan tutkimukseen jo usean vuoden ajan.

Fingrid sai erinomaiset arvosanat vuonna 2007 toimintansa tehokkuudesta ja palveluidensa laadusta kantaverkon kunnossapitoon kohdistuvassa tutkimuksessa (ITOMS - International Transmission Operations and Maintenance Study). Tuoreimmissa vertailututkimuksissa todennetuista parhaista käytännöistä Fingrid soveltaa jo toiminnassaan useita. Tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että toiminnan tehostumista on tapahtunut sekä Fingridissä että kansainvälisesti alalla yleensä. Fingridin kantaverkkotariffi on selkeästi yksi Euroopan alhaisimmista.

Fingridin aikaisempien vertailututkimusten tulokset vastaavat energia-alan viranomaisten teettämän tutkimuksen tuloksia. Fingridin hyvä menestyminen vertailututkimuksissa juontaa juurensa toimialan historiasta Suomessa sekä Fingridin tehokkaista toimintamalleista. Kantaverkkotoiminta yhtiöitettiin voimayhtiöissä kansainvälisen sähkömarkkinakehityksen varhaisessa vaiheessa, minkä seurauksena kilpailuttaminen ja keskittyminen ydinosaamiseen ovat tuoneet merkittäviä säästöjä.

"Fingridin tehokkaan toiminnan takana ovat henkilöstön korkea osaaminen, onnistuneet yhteistyömallit palvelutoimittajien kanssa, pitkälle kehittyneiden tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen sekä tehokkuuden jatkuva parantaminen ja seuranta osana yrityskulttuuria. Lisäksi yhtiön palveluiden laatu on korkea. Tästä on osoituksena käyttöhäiriöiden ja keskeytysten alhainen määrä Suomessa", toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Jukka Metsälä.

Lisätietoja: Jukka Metsälä p. 030 395 5280