;

Euroopan neuvosto on hyväksynyt EU:n kolmannen energiapaketin säädökset

Euroopan neuvosto hyväksyi torstaina 25.6. muodollisesti EU:n kolmannen lakipaketin säädökset. Päätös pitää sisällään uudistetut sähkön ja kaasun sisämarkkinadirektiivit ja rajasiirtoasetukset sekä asetuksen valvontavirasto ACERin perustamisesta. Koska EU:n Parlamentti on hyväksynyt säädökset jo aiemmin, on yhteispäätösmenettelyn mukaan tarvittavat hyväksynnät nyt tehty. Säädökset astuvat voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä niiden julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n energiamarkkinapaketin 22.4.2009. Päätöksen myötä EU:n sähkö- ja kaasumarkkinat vapautuvat entisestään. EU:n energiamarkkinapakettiin kuuluu kaksi direktiiviä ja kolme asetusta, joiden tavoitteena on parantaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden toimivuutta.

Lue lisää Euroopan neuvoston tiedotteesta.