;

Euroopan energiateollisuus tavoittelee hiilidioksiditonta sähköntuotantoa vuoteen 2050 mennessä

Eurooppalaiset energiayhtiöt tavoittelevat hiilidioksiditonta sähköntuotantoa vuoteen 2050 mennessä niin, että samalla pystytään varmistamaan kustannustehokas ja luotettava sähköntoimitus yhdistyvillä eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla. Alan eurooppalaisen kattojärjestön EURELECTRICin toimesta tehdyssä julkilausumassa on allekirjoittajina energiayhtiöitä 27 maasta mukaan lukien Suomi. Ne tuottavat yhteensä 2500 terawattituntia (TWh) sähköä vuodessa, mikä vastaa 70 prosenttia koko Euroopan vuotuisesta sähköntuotannosta. Suomea on valmistelutyössä edustanut Energiateollisuus ry, joka on Suomen sähkö- ja kaukolämpöalan etujärjestö.

Energiateollisuus haluaa EU-päättäjät konkreettisesti mukaan ilmastonmuutoksen hillintätalkoisiin, jotta tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa 0-taso vuoteen 2050 mennessä voi todella onnistua. Tulevia investointejaan varten energiayritykset tarvitsevat vakaan, ennustettavissa olevan poliittisen viitekehyksen sekä pääsyn avoimille rahoitusmarkkinoille. Ne tarvitsevat myös nykyistä joustavampia ja yksinkertaisempia lupaehtoja uuden rakentamiselle.

Euroopan energiateollisuuden on sijoitettava 1800 miljardia euroa korvatakseen vanhentuvat voimalaitokset, korjatakseen ja kehittääkseen siirto- ja jakeluverkot uusien vaatimusten tasolle sekä vastatakseen kysynnän kasvuun ja ympäristötavoitteisiin.

Toteutuakseen hiilidioksiditon sähköntuotanto edellyttää eurooppalaisen energiateollisuuden mukaan sitä, että sähköä voidaan tuottaa useilla tavoilla. Pitää säilyttää mahdollisuus käyttää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvia tuotantomuotoja niin, että hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Päästöttömien ydinvoiman ja uusiutuvan energian on oltava mukana työkalupakissa. Lisäksi on edistettävä tehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jota ei muualla Euroopassa ole lainkaan yhtä laajalti käytössä kuin Suomessa.

Lähde: Energiateollisuus