;
28.4.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Varovaisuus muistettava peltotöissä voimajohtojen läheisyydessä

Kevätkylvöjen alkaessa kantaverkkoyhtiö Fingrid muistuttaa varovaisesta työskentelystä voimajohtojen läheisyydessä. Kylvöjen peiteharsojen kiinnitys kannattaa tehdä huolella. Työkoneilla työskentelyssä on myös varmistettava turvallinen etäisyys pylväsrakenteista.Jos keväisiä istutuksia peitetään harsoilla, kannattaa varmistaa painoilla ja muilla kiinnittimillä, että harsot pysyvät paikallaan myös puuskaisella ja voimakkaalla tuulella. Tuulenpuuskien lennättämät harsot aiheuttavat nimittäin vuodesta toiseen ongelmia, esimerkiksi käyttöhäiriöitä voimajohdoilla, kerrotaan Fingridistä. Johtoihin takertuneet harsot on aina turvallisuussyistä jätettävä ammattilaisten irrotettaviksi. Vähänkin kostunut tai likaantunut harso johtaa sähköä, joten siihen koskemisessa on sähköiskun vaara. Irrottamisen ajaksi voimajohdolta on katkaistava jännite. Jotta vaaratilanteilta voidaan välttyä, on jokaisesta johtoihin lennähtäneestä harsosta ilmoitettava välittömästi joko Fingridiin tai paikalliselle sähkönjakeluyhtiölle. Peiteharsot pysyvät paikoillaan voimakkailla tuulenpuuskilla, kun ne kiinnitetään riittävän suurten painojen avulla jokaisesta kulmastaan ja myös keskeltä harson peittämää alaa. Keskialueella  painoa on oltava jopa 200 kiloa. Hyväksi ideaksi on osoittautunut käyttää painoina paikan päällä mullalla täytettyjä muovisäkkejä. Kun harsot poistetaan, muovisäkkien sisältö on helppo tyhjentää. Idean avulla vältytään raskaiden kivien tai muiden painojen kuljettamiselta. Käytön jälkeen harsot on siirrettävä pois pellolta ja varastoitava huolellisesti. Koneilla työskentelyssä muistettava turvavälit Voimajohtoaukeaa saa viljellä ja johdon alla voi liikkua tavanomaisilla maatalouskoneilla. Pylväsrakenteiden läheisyydessä on kuitenkin maatalouskoneilla työskenneltäessä noudatettava varovaisuutta. Jos työskentelet kaivurilla, nosturilla tai muulla työkoneella voimajohdon läheisyydessä, varo ettet joudu liian lähelle jännitteisiä virtajohtimia. Työkoneella ei myöskään saa liikkua voimajohtopylvään välittömässä läheisyydessä, etäisyyttä maanpäällisiin rakenteisiin pitäisi olla kolmisen metriä.  Jos pylväsrakenteita kuitenkin vaurioituu, on siitä ilmoitettava välittömästi Fingridiin tai paikalliseen sähköyhtiöön. Lisätietoja:

Kunnonhallintapäällikkö Marcus Stenstrand, puh. 030 395 5172 tai 040 592 3588