;
14.8.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välisen voimajohtohankkeen reittivaihtoehtoja selvitetään

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj käynnisti alkuvuodesta 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 400 kilovoltin voimajohdolle Porin Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin välillä. Arviointiohjelmasta saatujen lausuntojen perusteella Fingrid Oyj tarkastelee uusia vaihtoehtoisia johtoreittejä Porissa, Noormarkussa ja Pomarkussa.Fingrid Oyj vastaa valtakunnan päävoimansiirtoverkosta eli kantaverkosta. Uudella 400 kilovoltin voimajohtorakenteella varaudutaan Pohjanmaan rannikkoalueen voimansiirtoverkon siirtymiseen tulevaisuudessa 220 kV jännitteestä 400 kV jännitteen käyttöön. Suurempaan jännitteeseen siirrytään seuraavien 10 - 20 vuoden kuluessa. Uudella voimajohdolla parannetaan lisäksi Tahkoluodon voimalaitosten käyttövarmuutta liittämällä ne osaksi silmukoitua kantaverkkoa. Voimajohto mahdollistaa myös aikaisemmin suunnitellun voimalaitoskapasiteetin lisäämisen Tahkoluodossa. Fingrid toimitti tammikuussa 2008 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisen arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Lounais-Suomen ympäristökeskukselle, joka antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 18.4.2008. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä pidetyn ohjausryhmän kokouksen perusteella YVA-menettelyssä tarkastellaan aikaisempien reittivaihtoehtojen lisäksi Meri-Porin pohjoinen kiertoreitti Tahkoluodon ja Lampaluodon välillä, Poikeljärven eteläinen ja pohjoinen kiertoreitti, Järvikylän vaihtoehtoinen reitti sekä Poosjärven pohjoinen kiertoreitti. Tarkasteltavien reittivaihtoehtojen sijaintiin voi tutustua hankkeen internet-sivuilla verkkopalvelussamme www.fingrid.fi kohdassa ympäristö ja YVA-menettelyt. Arviointityön tuloksia esitellään syyskuussa 2008 pidettävissä yleisötilaisuuksissa, joiden tarkemmista ajankohdista ilmoitetaan erikseen myöhemmin. Voimajohdon arvioitu rakentamisajankohta on vuosina 2014 - 2015. Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230
Vanhempi asiantuntija Hannu Ylönen, puh. 030 395 5259