;
25.11.2008 00.00
Lehdistötiedotteet

Sähkön tehotilanne säilyy talvella kireänä Suomessa

Sähkön tehotilanne säilyy Suomessa kireänä ainakin uuden ydinvoimayksikön käyttöönottoon saakka. Kotimainen tuotanto ei riitä kattamaan huippukulutusta ja Suomeen on tuotava sähköä naapurimaista. Tilanteeseen ei ole luvassa helpotusta pidemmälläkään aikavälillä, sillä hallituksen uusi ilmasto- ja energiastrategia ei tuo ratkaisua kireään tehotilanteeseen, kerrotaan sähkön kantaverkkoyhtiöstä Fingridistä.

Sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj arvioi Suomen sähkönkulutuksen nousevan kylmänä talvipäivänä maksimissaan 15 100 megawatin tasolle. Kotimainen sähköntuotanto on huippukulutustilanteessa noin 13200 megawattia, joten 1900 megawattia pitää kattaa tuonnilla. Arvio on noin 100 megawattia alhaisempi kuin vuosi sitten, sillä metsäteollisuuden rakennemuutos vähentää jonkin verran kulutusta.

Ennuste vastaa lämpötilaa, jonka toteutuminen on todennäköistä kerran kymmenessä vuodessa. Kulutushuippu edellyttää alle -20 asteen lämpötilaa Etelä-Suomessa ja muualla maassa alle -30 asteen lämpötilaa.

Viime talvena kulutus oli suurimmillaan hieman vajaat 14 000 MW jääden leudon talven vuoksi kymmenisen prosenttia edellisten vuosien huippukulutusta alhaisemmaksi. 15 000 megawatin tasolle kulutus nousee kylmänä talvena.

Fingridin mukaan kylmän talvipäivän tilanteesta selvitään, ellei tuotannossa tai tuonnissa satu yllättäviä ongelmia. Ongelmia voi syntyä, jos hyvin kylmä pakkasrintama yltää samanaikaisesti Suomeen ja sen lähialueille vähentäen tuontimahdollisuuksia naapurimaista. Kotimaisen tuotannon ja siirtoyhteyksien vikaantumiset voivat myös hankaloittaa tilannetta.

- Oslon vuonon vielä pitkään korjauksen alla olevat kaapeliviat rajoittavat sähkön siirtoa Norjasta Ruotsiin koko talven. Pohjois-Ruotsin vesivoimaa voidaan siirtää Suomeen täysimääräisesti, mutta Etelä-Ruotsin kylmyys johtaa tuonnin rajoituksiin Ruotsista Suomeen. Tuonti Baltiasta voi myös vähentyä, koska osa Narvan tuotantoyksiköistä on pois käytöstä. Pietarin seudun ydinvoimayksiköt ovat nyt poikkeuksellisesti kaikki tuotannossa, kertoi käyttötoiminnan johtaja Reima Päivinen Fingridin järjestämässä toimittajatapaamisessa tänään.

Sähkön tehotilanne säilyy tiukkana lähivuosina vähintäänkin Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön käyttöönottoon saakka. Tehotilanne voi kiristyä ilman pakkasiakin, sillä tietyissä markkinatilanteissa tuotannon häiriöissä ei korvaavaa lauhdevoimaa saada nopeasti käynnistettyä verkkoon. Sähköä joka hetki oikea määrä Hallitus julkisti marraskuun alussa uuden ilmasto- ja energiastrategian. Strategian tavoitteena on sähkön omavaraisuus, mutta suoranaisesti strategia ei ota kantaa tehonriittävyysongelmaan. Strategian mukainen, markkinaehtoisesti ja erilaisin tukijärjestelmin rakennettava uusi tuotantokapasiteetti lisää toki sähköenergian määrää, mutta uusi kapasiteetti on tuotantoa, jota ei voi säätää kulutuksen tarpeiden mukaan.

- Kysymys kuuluukin, kuinka ja millä ehdoin jatkossa ylläpidetään tehotasapainon ylläpitoon tarvittava lauhdevoima. Ongelmaa hankaloittaa vielä strategian nihkeä suhtautuminen sähkön ulkomaankauppaan naapurialueiden kanssa, pohti Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen strategian vaikutuksia maamme sähkön tehotilanteeseen toimittajatapaamisessa.
 

- Fysiikan lakeja ei voi muuttaa. Ei riitä, että Suomessa on keskimäärin ympäri vuoden tarpeeksi sähköä. Sähköä pitää olla riittävästi jokaisella hetkellä. Ilman lauhdevoimaa on vaikea turvata sähkön riittävyys loppukuluttajille kaikissa tilanteissa. Sähkön säännöstely onkin aihe, josta jouduttaneen keskustelemaan tulevaisuudessa, Ruusunen sanoi.

Fingridissä tehdään Ruususen mukaan useita toimia, jotta kantaverkkoinfrastruktuuri mahdollistaisi ilmasto- ja energiastrategian mukaiset toimenpiteet.

- Kaiken kaikkiaan Fingrid on vahvasti mukana toteuttamassa maamme ilmasto- ja energiastrategiaa. Yhtiö on päättänyt toteuttaa verkkoon ja varavoimaan 1,6 miljardin euron investoinnit, jotka mahdollistavat hallituksen strategian mukaiset tuotantoinvestoinnit Suomessa. Yhtiössä valmistaudutaan myös syöttötariffijärjestelmien hoitamiseen ja kustannusten läpinäkyvään raportoimiseen, Ruusunen kertoi. Käyttövarmuus esillä Fingrid järjestää keskiviikkona 26.11. Finlandia-talolla seminaarin, jossa käsitellään sähköjärjestelmän käyttövarmuutta ja tehotilannetta. Seminaarissa luodaan katsaus Fingridin toimiin sähköjärjestelmän korkean käyttövarmuuden ylläpitäjänä maassamme ja kerrotaan varautumisesta tulevan talven tehotilanteeseen. Seminaarissa kuullaan myös arvio sähköjärjestelmään vaikuttavien poikkeuksellisten sääilmiöiden todennäköisyydestä sekä kuullaan Huoltovarmuuskeskuksen näkemys sähkön merkityksestä Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Seminaarin puheenvuoroja voi seurata internetistä online, sillä seminaarin puheenvuorot videoidaan internettiin ns. webcasting -lähetyksenä. Seminaarin ohjelma alkaa klo 12.45 ja sitä voi seurata verkosta aina klo 16.00 saakka verkko-osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/d/decomedia/decomedia_2008_26_11_Fingrid_Kayttovarmuuspaiva/

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 040 593 8428
johtaja Reima Päivinen, puh. 040 556 2662