;

NorNed vihitty käyttöön

Maailman pisin suurjännitteiseen tasavirtatekniikkaan (HVDC) perustuva NorNed-merikaapeli vihittiin käyttöön 16.9. Siirtoyhteys parantaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta ja luotettavuutta. ​ABB:n toimittamaan HVDC-teknologiaan perustuva 580 kilometriä pitkä NorNed-merikaapeli kulkee Norjan Fedasta Hollannin Eemshaveniin. NorNed-merikaapelin omistavat norjalainen energiayhtiö Statnett ja hollantilainen energiayhtiö TenneT. ABB toimitti 700 MW:n merikaapelia varten muuntoasemat sekä 420 kilometriä eli noin kaksi kolmasosaa kaapelista.

NorNed-kaapelin avulla voidaan siirtää Norjassa vesivoimalla tuotettua sähköä Hollantiin, korvata Hollannissa fossiilisilla energianlähteillä tuotettua sähköä sekä tasoittaa kulutushuippuja. Arvioiden mukaan NorNed auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 1,7 miljoonalla tonnilla. Ratkaisu parantaa myös mahdollisuuksia tuulivoiman hyödyntämiseen.

HVDC (high voltage direct current) -tekniikka parantaa sähkönsiirron tehokkuutta pitkillä välimatkoilla. Vaihtovirta- eli AC-tekniikkaan verrattuna sähköhäviöt ovat pienempiä ja siirtolinja vaatii vähemmän tilaa. HVDC-tekniikan avulla voidaan siirtää sähköä molempiin suuntiin, parantaa säätömahdollisuuksia ja kytkeä erilaisia vaihtovirtaverkkoja toisiinsa.

HVDC-yhteyksiä ovat muun muassa Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan sekä Suomen ja Viron välinen Estlink.

Lähde: Energiateollisuus/Energiasanomat 13/2008