;
4.2.2008 00.00
Ajankohtaista

Nordelin ehdotus sähkömarkkinaintegraation edistämiseksi

Nordel on lähettänyt ehdotuksen sähkömarkkinaintegraation edistämisestä Euroopan komissiolle (DG TREN) ja sääntelyviranomaisten eurooppalaiselle yhteistyöorganisaatiolle ERGEGille. Nordel ehdottaa, että ERGEGin vuonna 2006 perustamat luoteis-Euroopan (Belgia, Hollanti, Luxemburg, Ranska ja Saksa) ja pohjois-Euroopan (Pohjoismaat) alueorganisaatiot yhdistetään. Näiden alueiden välillä on meneillään konkreettisia hankkeita, jotka tähtäävät siihen, että alueet muodostavat vuoden 2009 alussa yhtenäisen markkina-alueen, johon sijoittuu melkein puolet koko Euroopan sähkön käytöstä.

Nordelin ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kehitystyö johtaa yhtäläisiin pelisääntöihin koko alueella.  

Kirje on luettavissa Nordelin verkkosivustossa www.nordel.org.