;

Jukka Ruusunen valittu energia-alan vuoden vaikuttajaksi

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen on valittu energia-alan vuoden vaikuttajaksi. Valinnan tekivät toimialan liiketoiminta- ja tietohallintojohtajat, jotka kokoontuivat vuotuiseen VaikuttajaForum Energiaan. ​Perusteluina Ruususen valinnalle mainittiin mm. seuraavaa
- "Hän on ottanut hyvin haltuun uuden yhtiön ja sen tuomat haasteet"
- "Avoimuuden tuominen keskeisen energiatoimijan kantaverkkoyhtiön toimintaan"
- "Visionääri ja alan huippuasiantuntija"
- "Hän on ajanut ponnekkaasti toimivia yhteiseurooppalaisia sähkömarkkinoita ja pitänyt yllä keskustelua toimivien markkinoiden perusedellytyksistä. Jukan näkemyksen ansiosta keskustelua on käyty oleellisista asioista."

Jukka Ruususen puolesta palkinnon vastaanottanut Fingrid Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Tom Pippingsköld välitti Ruususen terveiset ja kiitokset kutsuvieraille. Hän mainitsi kiitospuheessaan huomionosoituksen olevan tunnustus koko yhtiölle ja osoittavan laaja-alaisen vuorovaikutuksen merkitystä ja arvostusta energiatoimialalla.

VaikuttajaForum Energia on Management Eventsin järjestämä vuosittainen energiatoimialan päättäjien kutsuvierastilaisuus.