;
3.1.2008 00.00
Ajankohtaista

Fingrid Oyj kilpailuttaa häviösähkön hankinnan hintasuojauksen salkunhallintapalvelun

Sähkön siirron kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj järjestää tarjouskilpailun häviösähkön hankinnan hintasuojauksen salkunhallintapalvelusta. Palvelun tarjoajia pyydetään ilmoittautumaan 11.1.2008 mennessä. Salkunhallintapalvelun tulee alkaa 1.5.2008.Fingridin verkon häviöt ovat vuodessa noin 1,1 TWh. Fingrid ostaa tätä määrää vastaavan fyysisen sähkön pääasiassa sähköpörssistä ja suojaa hankintahinnan käyttäen sähköpörssissä tarjolla olevia systeemihintaan sidottuja futuuri- ja forward-tuotteita.

Fingrid suojaa häviösähkön hankintahinnan 6 vuoden aikajänteellä. Hintasuojauksessa Fingrid käyttää apuna ulkopuolista salkunhaltijaa, jonka tehtäviin kuuluu hintasuojauksen toteuttaminen Fingridin määrittelemien raamien puitteissa ja raportointi- sekä analyysipalvelut. Fyysisen sähkön hankinta ei sisälly salkunhallintapalveluun.

Sopimus Fingridin nykyisen salkunhaltijan kanssa päättyy 30.4.2008. Fingrid järjestää normaalin toimintatapansa mukaisesti tarjouskilpailun, jonka perusteella valitaan salkunhaltija seuraaviksi kolmeksi vuodeksi 1.5.2008 alkaen.

Palvelun tarjoajat voivat pyytää Fingridiltä tarjouspyyntömateriaalin seuraavin edellytyksin:
 • tarjoaja pystyy tuottamaan kaikki Fingridin tarvitsemat palvelut:
  - häviösähkön hankinnan hintasuojaus Fingridin strategian mukaisesti
  - hintasuojaussopimusten clearaus selvitystalossa
  - salkunhallintapalveluun liittyvä raportointi
  - hintasuojauksen onnistumisen seurantaan liittyvä raportointi
  - tilinpäätöstä ja suojauslaskentaa varten tarvittava raportointi
  - säännöllinen sähkömarkkinaraportointi
  - Fingridin varavoimakaasuturbiinien päästöoikeuskauppa Fingridin strategian mukaisesti
 • tarjoaja on kokenut salkunhallintapalveluiden tuottaja Pohjoismaisella sähkömarkkinalla
  - vähintään 3 vuoden kokemus salkunhallintapalveluiden tuottamisesta
  - riittävän vahva ja varmistettu organisaatio salkunhallinnassa
  - vakaa taloudellinen tilanne
 • tarjoaja on riippumaton sähkömarkkinatoimijoista tai Fingridille tarjottava salkunhallintapalvelu on eriytetty riittävästi yhtiön muusta sähkömarkkinatoiminnasta
 • tarjoaja tuottaa palvelun suomen tai englannin kielillä
Tarjouspyyntömateriaalit voi pyytää 11.1.2008 mennessä alla olevasta osoitteesta:

     Fingrid Oyj
     Jari Siltala
     Arkadiankatu 23 B
     00101 Helsinki

tai sähköpostilla: jari.siltala(at)fingrid.fi.

Lisätietoja:
Jari Siltala, Fingrid Oyj, jari.siltala(at)fingrid.fi, puh. 030 395 4244
Reima Päivinen, Fingrid Oyj, reima.paivinen(at)fingrid.fi, puh. 030 395 5160