;

Energian kokonaiskulutus laski prosentin viime vuonna

Primäärienergian kokonaiskulutus oli vuonna 2007 ennakkotietojen mukaan 1,48 miljoonaa terajoulea (TJ), mikä oli prosentin vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 90 terawattituntia (TWh) eli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin. ​Primäärienergian kokonaiskulutusta pienensivät edellisvuotta lämpimämpi sää sekä vesivoiman ja sähkön tuonnin lisääntyminen sähkön hankinnassa. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 3 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin.

Eniten vähentyi hiilen kulutus, 12 prosenttia. Myös maakaasun, puuperäisten polttoaineiden ja öljyn käyttö pieneni. Turpeen kulutus lisääntyi 13 prosenttia, ja vesivoimaa tuotettiin 23 prosenttia edellisvuotista ja 9 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa enemmän. Sähkön nettotuonti nousi 10 prosenttia suuremmaksi kuin vuonna 2006.

Sähkön kulutus edellisvuoden tasolla

Sähkönkulutus pysyi viime vuonna samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, eli 90 TWh:ssa.
Sähkön tuotanto vähentyi prosentin. Eniten pieneni sähkön erillistuotanto lauhdelaitoksissa, 17 prosenttia. Myös sähkön yhteistuotanto väheni. Vesivoiman tuotanto kasvoi 23 prosenttia ja sähkön nettotuonti 10 prosenttia. Pohjoismaiden vesitilanne oli parempi kuin viime vuonna.

Sekä tuonti Pohjoismaista että vienti niihin lisääntyi. Tuonti kuitenkin lisääntyi selvästi enemmän, joten vuoden 2006 pieni nettovienti Pohjoismaihin muuttui nettotuonniksi. Uutena vaihtoehtona sähkön tuonnissa ja viennissä oli siirtoyhteys Eestin ja Suomen välillä. Yhteyttä käytettiin lähes pelkästään tuontiin, ja sen osuus koko tuonnista oli 12 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus