;

Energian kokonaiskulutus laski 4 prosenttia tammi-kesäkuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 716 000 terajoulea tammi-kesäkuussa 2008, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sähköä käytettiin 45 TWh:a eli lähes kaksi ja puoli prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät lähes 13 prosenttia verrattuna vuotta aiempiin päästöihin.

Pohjoismaiden hyvä vesitilanne ja vesivoiman runsas tuotanto pienensivät fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön tuotannossa, mistä johtuen päästöt pienenivät huomattavasti enemmän kuin energian kokonaiskulutus. Leuto talvi vähensi osaltaan lämmitysenergian tarvetta. Myös teollisuuden energian kulutus oli pienessä laskussa.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus vähentyi runsaasti

Hiilen kulutus vähentyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 30 prosenttia. Turvetta käytettiin 14 ja öljyä 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maakaasun kulutus sen sijaan kasvoi 5 prosenttia. Puuperäisten polttoaineiden kulutus säilyi lähes viime vuoden tasolla.

Sähkön nettotuonti kasvoi 12 ja vesivoiman tuotanto 20 prosenttia. Hyvä vesitilanne Ruotsissa ja Norjassa mahdollisti tuonnin kasvun. Myös vesivoiman tuotanto oli tammi-kesäkuussa suurimmillaan viimeiseen viiteen vuoteen. Suhteellisesti eniten kasvoi kuitenkin tuulivoima, kaikkiaan 63 prosenttia. Tuulivoiman osuus Suomen sähköstä on 0,3 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus