;
29.6.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Venäjän yhdysjohtojen siirtokapasiteetti vapautuu vuoden vaihteessa

Kantaverkkoyhtiö Fingrid tarjoaa sähkömarkkinaosapuolille sähkön siirtomahdollisuuksia Venäjän yhdysjohtojensa kautta. Yhdysjohtojen koko kaupallinen siirtokapasiteetti 1 300 megawattia (MW) vapautuu vuoden 2008 alusta.

Siirtokapasiteettia tarjotaan markkinaosapuolten käyttöön yhtäläisin, erikseen määriteltävin siirto- ja hintaehdoin. Vuoden 2008 alusta siirtokapasiteettia on varattavissa yhteensä 1 300 MW. Venäjältä tapahtuvaa sähkön tuontia säännellään kantaverkkoyhtiöiden FSK EES Rossiin ja Fingridin välisellä sopimuksella sekä tuojien kanssa tehtävillä siirtosopimuksilla. Nämä kaikki sopimukset umpeutuvat vuoden vaihteessa, mikä antaa mahdollisuuden kehittää aiempaa markkinaehtoisempia tapoja käyttää siirtokapasiteettia sähkön tuonnissa Venäjältä pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Siirtovarauksia ensi vuoden alusta alkaville sopimusjaksoille pyydetään Fingridille syyskuun loppuun mennessä. Sopimusjaksot rajataan todennäköisesti yhteen vuoteen. Pienin mahdollinen varausyksikkö on 50 MW. Sähkön läpisiirtojen korvausmenettely Euroopan kantaverkoissa (ns. ITC-menettely) on jatkuvassa kehitystilassa. Menettely voi muuttua vuoden 2008 alussa ja vaikuttaa Venäjän tuonnille kohdistettaviin maksuihin.

Fingrid tarjoaa Venäjän siirtoyhteyksien kapasiteettia sähkön tuontia varten kaikkien sähkökaupan osapuolten käyttöön yhtäläisin, tasapuolisin ja julkisin periaattein. Venäjän yhteyksien nykyisen siirtopalvelun kuvaus löytyy Fingridin kotisivuilta http://www.fingrid.fi.

Fingridin maanlaajuinen sähkön siirron kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää.  Yhtiön omistuksessa on Suomen kantaverkko ja kaikki merkittävät ulkomaanyhteydet. Voimajohtoja on yhteensä 14 000 kilometriä ja sähköasemia 105. Fingridin asiakkaina on sähköntuottajia, suurteollisuusyrityksiä sekä alue- ja jakeluverkonhaltijoita.

Lisätietoja:
Fingrid Oyj, johtaja Matti Tähtinen, 030 395 5180, 0400 417 703