;
12.3.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Miljardin euron investoinnit pohjoismaiseen kantaverkkoon vähentävät siirtorajoituksia ja pienentävät markkinatoimijoiden riskejä

Viiteen pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö Nordelin suosittelemaan verkkovahvistukseen investoidaan vuoteen 2012 mennessä noin miljardi euroa.- Sovittujen verkkoinvestointien toteuttamisen jälkeen olemme merkittävän askeleen lähempänä eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Baltian ja Venäjän sähkömarkkinoiden kehittyminen laajentaa osaltaan markkina-aluetta sekä itään että etelään, toteaa Nordelin puheenjohtaja, Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Hänen mukaansa pohjoismaiset sähkömarkkinat edustavat edelläkävijyyttä ja toimivat sekä Euroopassa, että muuallakin maailmassa esimerkkinä hyvin toimivista monikansallisista sähkömarkkinoista.

Sähköverkon siirtorajoitukset ovat riskejä markkinatoimijoille. Rajoituksia voidaan poistaa joko siirtokykyä lisäävillä verkkoinvestoinneilla tai kriittisille alueille tehtävillä tuotantoinvestoinneilla. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat viimeisen kolmen vuoden aikana investoineet siirtoverkkoon yhteensä 900 miljoonaa euroa. Viiteen Nordelin suosittelemaan verkkovahvistukseen investoidaan muutaman lähivuoden aikana noin miljardi euroa. Summassa on mukana rakenteilla oleva Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan -kaapeliyhteys. Seuraava pohjoismaiden yhteinen kehittämissuunnitelma on valmisteilla Nordelissa vielä tämän vuoden aikana.

Eri alueiden väliset sähkön hintaerot kertovat alueiden välisistä siirtorajoituksista. Vuonna 2006 Suomessa ja Ruotsissa oli sama sähkön hinta 93 prosenttia vuoden tunneista, eli siirtorajoituksia oli vain seitsemän prosenttia ajasta. Kaikissa pohjoismaissa sama sähkön hinta oli 33 prosenttia ajasta. - Sovittujen verkkovahvistusten jälkeen siirtorajoitusten osuus pienenee merkittävästi, sama sähkön hinta on kaikissa Pohjoismaissa 75 prosenttia ajasta. Markkinoiden tehokkuus paranee siis selvästi, Ruusunen sanoo.

Nord Pool Spot hoitaa Elbas-markkinoita, joilla sähkökauppaa voidaan käydä lähes reaaliajassa. Elbas-markkinat laajentuivat vuoden alussa Saksaan ja laajentuvat edelleen Nordelin suosituksen mukaisesti huhtikuussa Länsi-Tanskaan ja vuoden 2007 loppuun mennessä Norjaan. Tällöin Elbas-markkinat yhdessä Elspot- ja säätösähkömarkkinoiden kanssa muodostavat maailman ensimmäisen alueellisen markkinakokonaisuuden, jossa sähkökauppaa voidaan käydä kaikkina vuorokauden aikoina läpi koko vuoden. Markkinatoimijoilla on mahdollisuus tasapainottaa omia sähkötaseitaan esimerkiksi säätilojen vaihdellessa tai voimalaitosten vikaantuessa, mikä edistää kilpailua ja alentaa markkinoille tulon kynnystä.

Nordel on päättänyt myös yhtenäistää kantaverkkoyhtiöiden hoitamat tasehallinnan keskeiset periaatteet Pohjoismaissa. Uusia periaatteita sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhtenäistäminen on edellytys tasehallinnan kehittämiselle pohjoismaiseksi palveluksi, jossa kullakin tasevastaavalla on vain yksi sopimus ja tase. Yhtenäiset periaatteet koskevat taseselvityskustannuksia, tasepoikkeamien laskentaa sekä maksujen rakennetta. Periaatteiden yhtenäistäminen edesauttaa myös merkittävästi pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehittämistä. Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen valittiin Nordelin puheenjohtajaksi 7.2.2007 alkaen. Suomen kaksivuotinen puheenjohtajakausi jatkuu kesäkuussa 2008 pidettävään vuosikokoukseen saakka. Ennen Ruususta Nordelin puheenjohtajana toimi Fingridin varatoimitusjohtaja Juha Kekkonen.

Lisätietoja Nordelin toiminnasta: www.nordel.org.
Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, 030 395 5140