;
5.10.2007 00.00
Lehdistötiedotteet

Merikaapeliyhteyden laajennus Ruotsin ja Suomen välillä edistää sähkömarkkinoita

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt rajajohtoluvan merikaapeliyhteyden laajennukselle Suomen ja Ruotsin välillä. Laajennuksen toteuttavat yhteistyönä Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. Noin 300 miljoonan investointihanke - Fenno-Skan 2 - valmistuu vuonna 2010. Hankkeella parannetaan selvästi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuutta.

Fenno-Skanin laajennus on osa miljardin euron yhteispohjoismaista Nordelin investointiohjelmaa ja yksi viidestä uudesta rakennettavasta sähkön siirtoyhteydestä Pohjoismaiden välillä. Näiden kaikkien hankkeiden tarkoitus on valmistua vuoden 2010 vaiheilla.

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisjärjestö Nordel tähtää investointiohjelmallaan sähkömarkkinoiden edistämiseen ja käyttövarmuuden parantamiseen.

- Olemme Pohjoismaissa sitoutuneet edistämään markkinoita hyvin konkreettisin toimin. Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtoa joudutaan nykyisin rajoittamaan enää onneksi suhteellisen harvoin, noin viidestä kymmeneen prosenttia ajasta. Fenno-Skan-yhteyden valmistuttua siirtorajoitusaika pienenee kahteen prosenttiin ja markkinoiden koko on tuolloin aina vähintään 250 terawattituntia, kommentoi hanketta Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:stä toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Fenno-Skan 2 -yhteys lisää Suomen ja Ruotsin välistä siirtomahdollisuutta nelisenkymmentä prosenttia liittäen pohjoismaiset sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa. Käytännössä investointi siis vähentää sähkömarkkinoiden eri maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja. Yhteys pienentää myös pohjoismaisten sähkönsiirtoverkkojen häviöitä ja parantaa käyttövarmuutta. Järjestelmäpalveluiden kustannukset pienenevät ja tehopulan riski Nordel-alueella pienenee.

Fenno-Skan 2 on valmistuessaan 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteys Suomen ja Ruotsin välillä. Yhteys toteutetaan tasasähköyhteytenä. Laajennuksen kokonaispituus on noin 270 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on noin 200 kilometriä.

Yhteyden molempiin päihin rakennetaan suuntaaja-asemat. Suomessa uusi yhteys liitetään kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on Tukholman pohjoispuolelle rakennettava Finnbölen suuntaaja-asema.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, puh. 030 395 5140 tai
Projektipäällikkö Timo Kiiveri, puh. 030 395 5121