;
15.10.2007 00.00
Muut

Materiaalia ilmastonmuutoksesta

​Energiateollisuus ry. on julkaissut ajankohtaista esitysmateriaalia ilmastonmuutoksesta ja energiasta. Aineisto löytyy Energiateollisuus ry:n sivuilta www.energia.fi tai suoraan tästä linkistä:

http://www.energia.fi/fi/ymparisto/ilmastonmuutos/esitysmateriaalia_ilmastonmuutoksesta/

Esitysmateriaali ilmastonmuutoksesta ja energiasta on tarkoitettu vapaasti käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa esitelmissä, seminaareissa ja opetuskäytössä. Materiaali on laaja sisältäen noin 100 PowerPoint diaa. Kussakin diassa on mainittu tiedon alkuperäislähde.

Käyttäjä voi valita omiin esityksiinsä sopivat kalvot ja muokata niitä vapaasti tarkoituksiinsa sopiviksi. Materiaalia tullaan päivittämään säännöllisesti ja siitä tiedotetaan sivuilla. Esitysmateriaali on toteutettu PowerPoint-muodossa, mutta on saatavissa myös PDF-muotoisena. Osaan PowerPoint dioista on liitetty muistiinpanoja dian yhteydessä olevalle muistiinpanosivulle. Muistiinpanot antavat tarvittaessa tarkentavaa ja syventävää tietoa diasta.

Materiaali jakaantuu kuuteen aihealueeseen:

1. Tutkimustietoa ilmastonmuutoksesta
2. Energian tuotanto ja kulutus
3. Uusiutuva energia
4. Kasvihuonekaasupäästöt
5. Ilmastosopimukset ja -politiikka
6. Tulevaisuuden näkymät

Tietopaketin julkaiseminen on osa Energiateollisuus ry:n ilmastopoliittista toimintaohjelmaa.